Beroepstrots en begeisterung – SSR
Cursussen / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Beroepstrots en begeisterung

Beroepstrots en begeisterung

Een master die inspireert en motiveert

Weet u nog wat u dreef om rechter/raadsheer te worden? Bent u nog steeds zo bevlogen als toen u begon? En wat in het werk geeft u een gevoel van voldoening? De roep van de samenleving, de politieke wind, veranderingen in het werkproces en de organisatie stellen ons enthousiasme soms op de proef en kunnen ons het gevoel geven minder invloed te hebben op de loop van het eigen werk en de benodigde autonomie te verliezen.

Doel

Met de master Beroepstrots en begeisterung wil SSR ervaren rechters en raadsheren een training aanbieden die inspireert, motiveert en hen in hun kracht zet. Een kernonderwerp in de training is het herkennen en afbakenen van de eigen invloedsfeer.

Doelgroep

Rechters en raadsheren met minimaal vijf jaar ervaring.

Inhoud

Op de eerste dag spreekt u met uw medecursisten en de trainer over de factoren die van invloed zijn op de energie die u krijgt uit en steekt in uw beroep. In de training reflecteert u methodisch op de eigen drijfveren in het werk en de loopbaan. U spoort energielekken op en benoemt concrete stappen die een ieder kan zetten om deze lekken te dichten.

Tijdens de tweede bijeenkomst (middag) blikt u met elkaar terug op de stappen die ieder heeft gezet. Hebben ze geleid tot meer inspiratie en bezieling? Vervolgens werkt u aan het uitbouwen en volhouden van stappen die blijken te werken.

Opzet

De training bestaat uit 1 hele dag (2 dagdelen) en een middag (1 dagdeel), met een tussenpoos van vier weken.

Uitvoeringen