Symposium: "Ontwikkelingen in het tuchtrecht" – SSR

Symposium: "Ontwikkelingen in het tuchtrecht"

Over actuele ontwikkelingen en voor ieder tuchtcollege herkenbare thema's

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 3
  NOvA-punten

De diverse tuchtcolleges zijn heel verschillend van aard, vorm en werkwijze, maar kennen daarnaast ook veel overeenkomsten. Het is interessant om informatie uit te wisselen, overeenkomstige onderwerpen met elkaar te bespreken/ bediscussiëren en te bezien waar de tuchtcolleges van elkaar kunnen leren.

In 2009 organiseerde SSR een landelijke Themadag tuchtrecht naar aanleiding van de beoogde inwerkingtreding van een Kaderwet tuchtrecht. Hoewel deze kaderwet nooit is ingevoerd door het kabinet, is het nog steeds nuttig om in gezamenlijkheid te spreken over voor ieder tuchtcollege relevante onderwerpen.

Om die reden heeft SSR in 2017 een bijeenkomst georganiseerd over Bewijsstandaarden in het tuchtrecht. Uit de evaluatie daarvan bleken veel deelnemers het initiatief zeer te waarderen en een regelmatig terugkerende themabijeenkomst op prijs te stellen. Dit vormde voor SSR aanleiding om in samenwerking met diverse partijen dit symposium Ontwikkelingen in het tuchtrecht te organiseren.

Doel

Doel van deze bijeenkomst is de deelnemers te informeren over actuele ontwikkelingen in het tuchtrecht. Daarnaast zal tijdens de workshops een aantal specifieke thema’s nader belicht worden. Deze thema’s spelen bij ieder van de tuchtcolleges in meer of mindere mate en verschaffen de deelnemers inzicht in hoe de verschillende tuchtrechtelijke colleges hiermee omgaan. Het uitwisselen van informatie en het van elkaar leren staat voorop en wellicht dat het geleerde – zo mogelijk – ingebracht c.q. toegepast kan worden in het eigen tuchtcollege.

Doelgroep

Voorzitters, leden en plv. leden en (plv.) secretarissen van alle tuchtrechtelijke colleges belast met het niet-hiërarchisch tuchtrecht (vrije beroepen). Deze themamiddag is primair bedoeld voor de (plv.) voorzitters en (plv.) leden en secretarissen met een juridische achtergrond.

Inhoud

Wat kunt u verwachten? Nieuwe inzichten, inspiratie en verdieping op thema’s die spelen bij alle tuchtcolleges.

De middag begint, na de opening door de dagvoorzitter, met een lezing over “Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen”. Hierna gaan de deelnemers in twee workshopronden op interactieve wijze aan de slag met twee van vier bijzonder interessante en actuele thema’s. De resultaten/inzichten van de werkgroepen worden plenair teruggekoppeld waarna gelegenheid zal bestaan voor het stellen van vragen aan en/of het voeren van discussie met de leden van het panel en de overige deelnemers. De middag wordt afgesloten met het – zo mogelijk – trekken van enkele conclusies waarna onder het genot van een drankje en hapje plaats is voor nadere uitwisseling tussen de verschillende tuchtcolleges.

Na het plenaire gedeelte is ruimte voor het volgen van twee (van de vier) workshops-thema’s:

 1. Toegang (concentraties/ne bis in idem/misbruik)          Bart van Lierop
  • De workshop gaat over toegang tot de tuchtrechter. Aan de hand van uitspraken van tuchtrechters wordt gediscussieerd over onderwerpen als concentratie van klachten, ne bis in idem en misbruik van klachtrecht.
 2. Herziening (welke gevallen; is het geregeld?)                  David de Knijff
 3.  Maatregelen ( (r.i.p varianten; publicatie)                      Ellen van Eekeren
  • Ellen van Eekeren bespreekt een palet aan tuchtrechtelijke maatregelen en de motivering, doelstelling en effectiviteit daarvan.
 4. Bewijsrecht (getuigen meebrengen, onder ede horen) Maurice Mooibroek
  • Maurice Mooibroek gaat in op het tuchtrechtelijk bewijsrecht in ruime zin. Behalve over tuchtrechtelijk stellen en betwisten gaat hij, als auteur van “Naar een hogere bewijsstandaard in het tuchtrecht!”, ook in op bewijsstandaarden in het tuchtrecht, echter zonder in herhaling te vallen van de themabijeenkomst in 2017.

 

Sprekers/workshopbegeleiders:

 • prof. dr. mr. R.H. (Ruth) de Bock, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, middagvoorzitter.
 • mr. dr. R.L. (Rianne) Herregodts, voormalig advocaat en thans universitair docent (RUG) tevens rechter-plv. rechtbank Noord-Nederland, inleider.
 • mr. W.A.J. (Bart) van Lierop, senior raadsheer bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
 • mr. D. (David) de Knijff, advocaat en partner Ekelmans en Meijer advocaten te Den Haag, workshopbegeleider.
 • mr. P.J. (Ellen) van Eekeren, senior rechter rechtbank Amsterdam en plv. voorzitter Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam, workshopbegeleider
 • mr. M.F. (Maurice) Mooibroek, advocaat, KBS advocaten te Utrecht, workshopbegeleider

Voorkennis

Kennis en ervaring als lid van een tuchtcollege met niet-hiërarchisch tuchtrecht.

Bijzonderheden

Inschrijving

 • Voor leden werkzaam bij de rechtspraak: via de opleidingscoördinator van uw rechtbank, hof of college o.v.v. naam, voorletters, functie bij het tuchtcollege, tot welk tuchtcollege u behoort. Separaat ontvangt u t.z.t. het verzoek een opgave te doen van de twee workshops waaraan u wenst deel te nemen.
 • Voor derden (niet werkzaam bij de rechtspraak): schrijf u in via dit formulier dat u aantreft op de SSR-site. Geeft u daarin, naast de reguliere contactgegevens, tevens aan tot welk tuchtcollege u behoort en wat uw functie aldaar is. Separaat ontvangt u t.z.t. het verzoek een opgave te doen van de twee workshops waaraan u wenst deel te nemen.

Workshops

U dient uw voorkeur op te geven voor twee workshops die u zou willen volgen én een reserveworkshop. Wij proberen u te plaatsen op de workshops van uw voorkeur maar kunnen dit helaas niet garanderen. Bij de plaatsing wordt gekeken naar de datum ontvangst aanmelding en een zekere spreiding over de diverse tuchtcolleges (aard en functie). Bij de registratie-balie van het symposium  op 27 september hoort u voor welke twee workshops u definitief geplaatst bent.

Docenten

 • mw. prof. mr. Ruth de Bock

  Raadsheer

 • mr. Bart van Lierop

  Raadsheer — College van Beroep voor het Bedrijfsleven

 • mw. mr. Ellen van Eekeren

  Rechter RB Amsterdam

 • de heer Maurice Mooibroek

  Advocaat — KBS Advocaten N.V.

 • mw. mr. dr. Rianne Herregodts

  Universitair docent — Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

 • mr. de Knijff

  Advocaat — Ekelmans en Meijer Advocaten

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.