Themabijeenkomst Zorgplicht voor het milieu – SSR

Themabijeenkomst Zorgplicht voor het milieu

Wat zijn de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet?

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 3
  NOvA-punten
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

In samenwerking met de expertgroep Milieu en gezondheid wordt op 24 september 2021 van 09.15 tot 12.45 uur online een afdelingsoverstijgende themabijeenkomst aangeboden over de zorgplicht voor het milieu.

Op grond van milieuwetgeving rust op overheden, bedrijven en burgers een zorgplicht ter bescherming van het milieu. Niet zelden is de zorgplicht uit het milieurecht onderwerp van rechtszaken. Er worden civielrechtelijke procedures gestart tegen de Staat en grote bedrijven, er wordt geprocedeerd over ingetrokken vergunningen of toegepaste bestuursdwang en overtreders worden strafrechtelijk vervolgd. Het milieurecht gaat ingrijpend veranderen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wat zijn daar de gevolgen van? Wat moeten burgers en bedrijven doen om te voldoen aan de huidige en toekomstige zorgplichten? Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de zorgplichten?

Doelgroep

De themabijeenkomst is bedoeld voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers werkzaam in het bestuursrecht (omgevingsrecht), civiel recht (aansprakelijkheidsrecht, letselschade) en strafrecht (economisch strafrecht en milieu).

Inhoud

De bijeenkomst wordt ingeleid door de dagvoorzitter dhr. Hartmann. Vervolgens belichten drie sprekers vanuit het bestuurs-, straf- en civiele recht de thematiek van de zorgplicht voor het milieu:

 • mw. Van ’t Lam is gespecialiseerd in bestuursrecht en richt zich onder meer op milieu-, klimaat-, vergunningen- en regelgevingskwesties. Zij gaat in op de betekenis van de nieuwe Omgevingswet voor de handhaving van zorgplichten voor het milieu;
 • dhr. Elsen is gespecialiseerd in het sanctierecht voor ondernemingen. Hij gaat in op de grenzen van de zorgplicht voor het milieu. Wat kan in redelijkheid worden gevergd van ondernemingen om te voldoen aan hun zorgplicht? Welke (bedrijfsspecifieke) omstandigheden zouden wel of juist niet een rol mogen spelen bij het oordeel over die vraag in een strafzaak?;
 • dhr. Van den Berg (voorheen advocaat van Urgenda) gaat in op de zorgplicht van overheden en multinationals voor het milieu, de omvang van hun verantwoordelijkheden en hun aansprakelijkheid voor milieuschade.

Docenten

 • mr. dr. Valérie van 't Lam

  Advocaat — Stibbe N.V.

 • mr. Gert-Jan Elsen

  Advocaat — Wladimiroff Advocaten N.V.

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.