Programma Aanpak Stikstof – SSR

Programma Aanpak Stikstof

Bespreking van de uitspraak van de ABRvS over het PAS

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BAZSPPAS
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van het oordeel van het Europese Hof heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State de uitspraak gedaan dat toestemming ‘vooraf’ niet (meer) mag. Het PAS mag door de overheid niet als toestemmingsbasis voor nieuwe activiteiten worden gebruikt.

 

Doel

Na afloop van de bijeenkomst bent u op de hoogte van de inhoud en betekenis van de uitspraken van de ABRvS van 29 mei 2019 inzake het PAS.

 

Doelgroep

Deze cursus staat open voor leden zittende magistratuur, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Een groot aantal zaken over natuurvergunningen en bestemmingsplannen, waarbij het PAS een rol speelt, zijn aangehouden in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. Tijdens de bijeenkomst bespreken de docenten met u de betekenis en de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019 en is er ruimte voor het stellen van vragen.

 

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u kennis van en ervaring hebt met vergunningen die gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden.

 

Docenten

 • mw. mr. Janette Verbeek

  Seniorjurist

 • mw. mr. Marieke Kaajan

  Advocaat — ENVIR Advocaten B.V.

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl