Omzetbelasting, actualiteiten – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Belastingrecht / Omzetbelasting, actualiteiten

Omzetbelasting, actualiteiten

Recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie

In één middag weer helemaal op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van Omzetbelasting? Met deze cursus kan dat. Laat u bijpraten door een zeer deskundige docent en deel na de cursus nieuwe kennis en inzichten met uw collega’s.

Doel

Het op de hoogte geraken van de belangrijkste recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het terrein van de Omzetbelasting. De cursus is met name bedoeld om een overzicht te krijgen en bij te blijven.

Doelgroep

Raadsheren en gerechtssecretarissen van de belastingkamers in de gerechtshoven, rechters en gerechtssecretarissen die belastingzaken afdoen in de sectoren bestuursrecht van de vijf rechtbanken die belast zijn met de rechtspraak in rijksbelastingzaken en leden van het parket van de Hoge Raad belast met belastingrechtspraak.

Inhoud

Ontwikkelingen naar aanleiding van met name recente arresten van de Hoge Raad en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving.

Opzet

De inleidingen worden afgewisseld met discussie en er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Van de deelnemers wordt een actieve opstelling verwacht. De cursus bestaat uit één dagdeel.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt theoretische en praktische kennis van het belastingrecht gevraagd.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.