Europees direct belastingrecht actualiteiten – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Belastingrecht / Europees direct belastingrecht actualiteiten

Europees direct belastingrecht actualiteiten

Relevante ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving van Europees belastingrecht

Wilt u graag op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Europees belastingrecht? U krijgt een helder en volledig overzicht van de meest relevante ontwikkelingen in de jurisprudentie en de wetgeving gericht op de directe belastingen.

Doel

Het op de hoogte geraken van de belangrijkste recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De cursus is met name bedoeld om een overzicht te krijgen en bij te blijven.

Doelgroep

Raadsheren en juridisch medewerkers van de belastingkamers in de gerechtshoven, rechters en juridisch medewerkers die belastingzaken afdoen in de sectoren bestuursrecht van de vijf rechtbanken, die belast zijn met de rechtspraak in rijksbelastingzaken, raadsheren in de Hoge Raad alsmede leden van het parket van de Hoge Raad belast met belastingrechtspraak.

Inhoud

Recente ontwikkelingen met name naar aanleiding van arresten en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving.

Opzet

Inleidingen worden afgewisseld met discussie en er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Van de deelnemers wordt een actieve opstelling verwacht. De cursus bestaat uit één dagdeel.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt theoretische en praktische kennis van het belastingrecht gevraagd.

Bijzonderheden

Thema’s:

  • Europees belastingrecht, actualiteiten
  • fiscale rechtspraak, Hoge Raad en Hof van Justitie

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.