Heffingen lokale overheden en Wet WOZ, actualiteiten – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Belastingrecht / Heffingen lokale overheden en Wet WOZ, actualiteiten

Heffingen lokale overheden en Wet WOZ, actualiteiten

Update van de ontwikkelingen aan de hand van jurisprudentie en wet- en regelgeving

Houd uw kennis over heffingen door lokale overheden en de WOZ actueel. Recente en belangwekkende ontwikkelingen worden aan de hand van jurisprudentie en wet- en regelgeving besproken.

Doel

Het op de hoogte geraken van de belangrijkste recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie over heffingen van gemeenten en waterschappen en de Wet WOZ. De cursus is met name bedoeld om een overzicht te krijgen van de ontwikkelingen en bij te blijven.

Doelgroep

Raadsheren en juridisch medewerkers van de belastingkamers in de gerechtshoven, rechters en juridisch medewerkers die belastingzaken afdoen in de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken alsmede leden van het parket van de Hoge Raad belast met belastingrechtspraak.

Inhoud

Recente jurisprudentie, alsmede ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, voorzover relevant voor de lokale belastingrechtspraak.

Opzet

Inleidingen worden afgewisseld met discussie en er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Van de deelnemers wordt een actieve opstelling verwacht. De cursus bestaat uit één dagdeel.

Voorkennis

Voor een zinvolle deelname aan deze cursus is het van belang dat deelnemers beschikken over theoretische en praktische kennis van het belastingrecht en minimaal de basiscursussen Heffingen lokale overheden en WOZ/OZB/RRB hebben gevolgd.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.