Bouwen en het omgevingsrecht, basis – SSR

Bouwen en het omgevingsrecht, basis

Wegwijs in de wereld van regelingen, begrippen, plannen en beleidsstukken bij bouwzaken

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 7,9
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRRRBORO
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

In verband met de corona-maatregelen is deze cursus voor de komende uitvoering omgezet naar een (deels) online-leeractiviteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de virtual classroom. Volgt u deze uitvoering? Let dan op de specifieke locatie en de separate berichtgeving hierover.

 

Eén van de kenmerken van ‘bouwzaken’ die de rechtbank behandelt, is de diversiteit aan wettelijke regelingen, begrippen, plannen en beleidsstukken die op het te toetsen besluit van toepassing kunnen zijn. Weet u wat een structuurvisie, een provinciale ruimtelijke verordening of een bestemmingsplan is. Kent u de uitleg van het begrip bouwwerk. Wat houdt bouwtechnisch toezicht en welstandstoezicht in. Tegelijkertijd roepen deze zaken allerlei inhoudelijke vragen op. Hoe worden bijvoorbeeld bestaande rechten van burgers en bedrijven in een bestemmingsplan beschermd? En hoe kan van een bestemmingsplan worden afgeweken? Wanneer mag er vergunning vrij worden gebouwd? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord in de cursus Bouwen en het ruimtelijk bestuursrecht.

Doel

Na afloop van de cursus bent u in staat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Woningwet en de richtinggevende jurisprudentie op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht toe te passen.

Doelgroep

De cursus staat open voor leden zittende magistratuur, rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • systematiek Wet ruimtelijke ordening (Wro) en verhouding tot de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo)
 • uitleg en juridische betekenis beleid, visies, plannen en verordeningen
 • inhoud en toepassing bestemmingsplan
 • overgangsrecht in bestemmingspannen
 • ladder voor duurzame verstedelijking
 • afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12 Wabo)
 • bouwtechnisch- en welstandelijk toezicht
 • vergunningvrij bouwen
 • ruimtelijke ordening en andere aspecten van het omgevingsrecht
 • korte vooruitblik op de Omgevingswet

Opzet

De cursus bestaat uit acht uren zelfstudie en twee cursusdagen met een tussenpoos van een tot twee weken. Dat veronderstelt dat u ter voorbereiding op iedere cursusdag het verplichte materiaal bestudeert. Bij de digitale verstrekking zal worden aangegeven welk deel van de stof voor welke cursusdag bestudeerd dient te worden. Op deze wijze wordt basiskennis verworven die nodig is om aan de cursus zelf te kunnen deelnemen. Tijdens de cursus wordt aan de hand van casus en vraagstelling de stof behandeld.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het basiscurriculum omgevingsrecht.

Docenten

 • prof. mr. Tonny Nijmeijer

  Hoogleraar Omgevingsrecht

 • mr. Tycho Lam

  Advocaat

 • mr. ing. Bert Rademaker

  Beleidscoördinator

 • mr. Jeroen Huijben

  Coördinerend beleidsmedewerker

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 305,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.