Milieurecht in het omgevingsrecht, basis – SSR

Milieurecht in het omgevingsrecht, basis

Leer milieuvergunningen te toetsen en milieurechtelijke handhavingszaken te beoordelen

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRRRMIRB
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

In verband met de corona-maatregelen is deze cursus voor de komende uitvoering omgezet naar een (deels) online-leeractiviteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de virtual classroom. Volgt u deze uitvoering? Let dan op de specifieke locatie en de separate berichtgeving hierover.

 

Geluidhinder, luchtverontreiniging, afval, bodembescherming: het zijn allemaal onderwerpen die in het milieurecht zijn geregeld. Vaak met algemene regels, soms met vergunningen, altijd gekoppeld aan de mogelijkheid van handhaving. Welke milieuregels zijn er, hoe zit het wettelijk stelsel in elkaar, welke procedures zijn van toepassing, hoe verloopt de belangenafweging en hoe is de rechtsbescherming geregeld? Antwoorden op deze en andere vragen krijgt u in deze cursus uitgelegd, aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.

Doel

Het doel van deze cursus is dat u na afloop in staat bent om milieuvergunningen te kunnen toetsen en milieurechtelijke handhavingszaken te kunnen beoordelen.

Doelgroep

De cursus staat open voor leden zittende magistratuur, rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • de algemene begrippen van het milieurecht: milieu, inrichting, activiteit
 • het Europees kader, met name de Richtlijn industriële emissies
 • de plaats van het milieurecht in het omgevingsrecht
 • het stelsel van algemene regels voor bedrijfsmatige activiteiten
 • de vergunningplicht voor inrichtingen
 • het toetsingskader voor milieuvergunningen en maatwerkbeschikkingen
 • de regeling van het bevoegd gezag
 • de bestuursrechtelijke handhaving van het milieurecht
 • inleiding op de regels en jurisprudentie over veel voorkomende milieuthema’s: geluid, lucht, bodem, trillingen, lozing, afval en externe veiligheid

Opzet

De cursus bestaat uit twee cursusdagen, met een tussenruimte van een tot twee weken. Ter voorbereiding op de cursus wordt van u verwacht dat u het webcollege ‘Inleiding milieurecht’ heeft bekeken. Dit webcollege laat de u kennismaken met de structuur en belangrijkste begrippen van het milieurecht. Op deze wijze wordt basiskennis verworven die nodig is om aan de cursus zelf te kunnen deelnemen. Deze kennis wordt in de cursus bekend verondersteld. Tijdens de cursus wordt aan de hand van casuïstiek, jurisprudentie en vraagstelling de stof behandeld.

Voorkennis

U dient de cursus Omgevingsrecht, basis (BRRRWABO) te hebben gevolgd.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het basiscurriculum omgevingsrecht.

Docenten

 • mr. dr. Harm Borgers

  Adviseur

 • mr. Anna Collignon

  Advocaat — Stibbe N.V.

 • mr. dr. Jan van den Broek

  Senior legal counsel

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.