Toeslagen, basis – SSR

Toeslagen, basis

Het toeslagstelsel uitgelegd

 • 2
  dagdelen
 • 1
  locatie
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRRRTOES
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 21-10-2019

Heeft u behoefte aan een praktijkgerichte, actuele en inhoudelijk basiscursus over toeslagen? Schrijf u dan in voor deze cursus! De lesstof wordt door ervaren en deskundige docenten op een luchtige manier gebracht en afgewisseld met casuïstiek. Na het volgen van deze cursus beschikt u over gedegen basiskennis die u direct kunt toepassen in uw werk.

Doel

Het doel van deze cursus is het verkrijgen van inzicht in de (wettelijke) systematiek van de toeslagen zoals huur, zorg, kinderopvang en kindgebonden budget en hoe het bestuursorgaan daarmee omgaat. De ‘Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen’ dient hierbij als uitgangspunt. Tevens raakt u op de hoogte van de meest relevante jurisprudentielijnen.

Doelgroep

De cursus staat open voor rio’s, juridisch medewerkers en rechters.

Inhoud

De cursus bestaat uit twee dagdelen. Het betreft een hoorcollege met voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie, onderbroken door het werken met casuïstiek.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het systeem van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)
 • De wettelijke regeling, de uitvoering en de rechterlijke toetsing van de verschillende toeslagen, met name huurtoeslag en kinderopvangtoeslag
 • Aanspraken van vreemdelingen op toeslagen; hoe is dit geregeld en wat zegt de rechtspraak hierover?
 • Actuele jurisprudentie op toeslaggebied: waar zitten de problemen?
 • Recente ontwikkelingen in de wetgeving over kinderopvangtoeslag

Voorkennis

Van u wordt geen specifieke voorkennis verwacht. Wel is het prettig als de deelnemers vooraf kennis nemen van de uitspraken waarvan de vindplaats tevoren aan hen wordt meegedeeld.

Docenten

 • mr. Kees Borman

  Staatsraad

 • mw. mr. Isabelle Ouwehand

  Jurist

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 135,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl