Effectief optreden in raadkamer voor JM'ers – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vaardigheden / Effectief optreden in raadkamer voor JM'ers

Effectief optreden in raadkamer voor JM'ers

Versterk uw raadkamervaardigheden, waardoor u een goede sparringpartner in raadkamer kunt zijn

Als juridisch medewerker vervult u een cruciale rol in de voorbereiding van de zitting en de bespreking in raadkamer. Deze communicatietraining is erop gericht handvatten aan te reiken om steviger en met meer zelfvertrouwen op te treden in raadkamer en andere overlegsituaties.

Doel

De training heeft tot doel uw bijdrage in raadkamer te versterken. Tijdens de training verkrijgt u meer inzicht in de wijze waarop u uw zienswijze verwoordt, wordt u zich meer bewust van uw eigen rol en het effect hiervan op anderen in het raadkamerproces. Door het versterken van uw kwaliteiten hierin, draagt u met meer zelfvertrouwen en vanuit eigen overtuiging bij aan een effectief vooroverleg en efficiënt raadkamerproces.
Na de training:

 • bent u zich meer bewust hoe u uw eigen rol in het raadkamerproces en in andere overlegsituaties kunt vervullen, waarbij u tegelijkertijd faciliterend en stevig kunt zijn;
 • hebt u handvatten aangereikt gekregen om de samenwerking met de rechter te versterken;
 • neemt u uw positie overtuigend in: zowel voorafgaand aan de zitting als tijdens het raadkamerproces, waardoor u een sparringpartner kunt zijn van de rechter;
 • neemt u initiatief waar nodig en heeft u de zekerheid om aan te geven hoe u betrokken wilt worden in het proces;
 • beschikt u over handvatten om feedback te geven aan de rechter;
 • hebt u middelen aangereikt gekregen om te kunnen blijven reflecteren op uw handelen.

Doelgroep

Juridisch medewerkers, werkzaam in de afdeling bestuursrecht.

Inhoud

Tijdens de training komt aan bod:

 • rolopvattingen, perspectieven
 • gesprekstechnische middelen om te overtuigen c.q. invloed te hebben
 • stimuleren van het reflectief vermogen
 • geven van feedback
 • oefenen van leerpunten in een praktijksituatie, onder leiding van de trainers met acteurs

Voorkennis

Minimaal twee jaar ervaring als juridisch medewerker.

Bijzonderheden

De training beslaat twee dagdelen. Tijdens de training worden theorieën afgewisseld met het uitproberen van vaardigheden in oefeningen, die zijn gebaseerd op eigen praktijksituaties. U brengt hiervoor uw eigen leerwensen in. Om het oefenen als zo ‘echt’ mogelijk te ervaren wordt gewerkt met acteurs. Tijdens de trainingen worden opnames gemaakt, die u meekrijgt zodat u kunt terugkijken en kunt reflecteren op het eigen gedrag. Bereidheid om actief deel te nemen en het eigen gedrag, gewoontes en eigen handelen kritisch te willen onderzoeken, is een voorwaarde voor zinvolle deelneming.

Het is ook mogelijk om deze training in company te houden. Dit vergroot het leereffect binnen het team.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 775,00