Advisering in het bestuursrecht – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Advisering in het bestuursrecht

Advisering in het bestuursrecht

Hoe om te gaan met ingebrachte adviezen en hoe te beoordelen of een deskundige ingeschakeld moet worden?

Wat is de plaats van advisering in het bestuurs(proces)recht? Als bestuursrechter is het van belang om effectief om te gaan met adviezen die door partijen in geding zijn gebracht en om adequaat te beoordelen of de rechtbank een deskundige moet inschakelen. Hoe dit te bereiken, leert u op deze cursus.

Doel

Aan het eind van de cursus beschikt u over handvatten om (1) effectief om te gaan met adviezen die door partijen in geding zijn gebracht en de uitkomst van een beroepsprocedure kunnen beïnvloeden en (2) adequaat te beoordelen of de rechtbank een deskundige moet inschakelen. U bent beter dan voorheen in staat om een gewogen oordeel te geven over de bruikbaarheid en bewijskracht van adviezen die zijn uitgebracht aan het bestuursorgaan of de bestuursrechter of die door eisers of derde-belanghebbenden ter onderbouwing van hun standpunt naar voren zijn gebracht.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Aan de orde komen onder meer:

  • de plaats van deskundigenadvisering in het bestuursrecht (art. 3:2 en 8:69 Awb)
  • de eisen die aan een deskundigenadvies kunnen worden gesteld (afd. 3.3 Awb en art. 8:47 Awb)
  • de redenen voor het bestuursorgaan en voor de bestuursrechter om zich door een deskundige te laten adviseren
  • de invloed van de vraagstelling op de inhoud van het deskundigenadvies
  • de betekenis van artikel 6 EVRM voor advisering aan de bestuursrechter
  • de jurisprudentie van het EHRM, onder andere het arrest Korosec
  • de bewijskracht van een advies

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. De stof wordt behandeld aan de hand van casuïstiek. De docenten zullen u bij de bespreking van de diverse casusposities prikkelen tot deelname aan de discussie. Van u wordt een actieve inbreng in het gesprek over de casus verwacht.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u enige ervaring hebt met beroepszaken waarin advisering aan het bestuursorgaan en/of de bestuursrechter een rol speelt.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.