Bewijsregels in het bestuursrecht, verdieping – SSR

Bewijsregels in het bestuursrecht, verdieping

Actuele kwesties en complexe zaken in het bestuursrechtelijk bewijsrecht

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZGBEWR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Het bestuursrechtelijk bewijsrecht heeft een geheel eigen dynamiek. Hoe te beoordelen wanneer zelf feitenonderzoek te doen en in welke gevallen partijen bewijs te laten leveren? Welke criteria gelden ten aanzien van de rechtmatigheid van bewijs en ten aanzien van bewijslevering bij bestraffende sancties? Verdiep uw kennis aan de hand van actuele kwesties en leer in complexe zaken het bewijsrecht hanteren.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u inzicht gekregen in actuele kwesties in het bestuursrechtelijk bewijsrecht en kunt u de bewijsregels ook in moeilijke gevallen hanteren.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: bewijslastverdeling in een meerpartijengeschil; bewijsvoering in de praktijk en toetsing daarvan; beleidsregels over feitenvaststelling, bewijsuitsluiting en wettelijk bepalingen die feiten (en dus bewijs) irrelevant maken; eisen aan de stelplicht; deskundigenadvies; bewijs bij straffende sancties; onrechtmatig verkregen bewijs; getuigenbewijs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan één of meer capita selecta op basis van de wensen van de deelnemers, zoals gevolgen van de finaliseringsdrang voor de rol van de bestuursrechter bij de feitenvaststelling.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Aan de hand van stellingen en actuele casusposities worden door middel van vragen en discussie tussen deelnemers de onderwerpen besproken. Er wordt geen casuïstiek over vreemdelingen- en belastingrecht behandeld.

Voorkennis

U dient vooraf de basiscursus Bewijsregels in het bestuursrecht of Omvang van het geding te hebben gevolgd en minimaal drie jaar ervaring te hebben opgedaan met het behandelen van beroepszaken.

Docenten

 • mw. mr. dr. Barbara van de Griend

  Raadsheer

 • mw. mr. Dorien Brugman

  Raadsheer in het CvBBedrijfsleven

 • prof. mr. Ben Schueler

  Hoogleraar bestuursrecht

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl