Planschade, verdieping – SSR

Planschade, verdieping

Overzichtelijk kader van de planschadejurisprudentie

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZGPWRO
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 17-06-2021

De jurisprudentie over de planschaderegeling is in de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Te denken valt aan de jurisprudentie over het normaal maatschappelijk risico, de verhouding tussen normaal maatschappelijk risico en de risicoaanvaarding, de planvergelijking maar ook de wijze van toetsen van deskundigenadviezen door de rechter. De ontwikkelingen in de jurisprudentie volgen elkaar snel op waardoor u gemakkelijk het overzicht dreigt te verliezen.

Deze cursus biedt u een overzichtelijk kader van de planschadejurisprudentie waarbij tevens een handig naslagwerk wordt aangeboden. Daardoor heeft u met één cursusdag weer grip op de planschadejurisprudentie.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u actuele kennis van de planschadejurisprudentie en inzicht in de plaats van de planschadevergoeding binnen het leerstuk van de rechtmatige overheidsdaad. Ook bent u zich bewust van de wijze waarop de rechter de deskundigenadviezen in het planschaderecht dient te toetsen.

Doelgroep

De cursus staat open voor leden van de zittende magistratuur, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In deze cursus staat de tegemoetkoming in planschade centraal. De planschaderegelgeving en -jurisprudentie worden uitgebreid behandeld, waaronder de vergelijking van planologische regimes, flexibiliteitsbevoegdheden zoals het uitwerkings- of wijzigingsplan, de maximale invulling van de bestemming, aantasting van woongenot, tijdelijke hinder, causaal verband, de risicoaanvaarding en het normaal maatschappelijk risico. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de rechter de deskundigenadviezen toetst.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Het ochtendprogramma wordt toegespitst op algemene leerstukken en het wettelijk kader (art. 6.1 t/m 6.3 Wro) en wordt afgesloten met een casus. In het middagprogramma worden, aansluitend aan de casus, jurisprudentietrends besproken met betrekking tot een aantal specifieke aspecten van planschade, zoals de planvergelijking, de schadefactoren en de toetsing van deskundigenadviezen.

Voorkennis

U dient minimaal twee jaar ervaring te hebben met het behandelen van zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht.

Docenten

 • mw. mr. Berthy van den Broek

  Universitair docent — Universiteit Utrecht Faculteit REBO

 • mr. dr. Michiel Tjepkema

  Unithoofd Kennisunit directie Bestuursrechtspraak

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 150,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.