Ambtenarenrecht, actualiteiten – SSR

Ambtenarenrecht, actualiteiten

Verdiep uw kennis van het ambtenarenrecht aan de hand van recente jurisprudentie en literatuur

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZGVAMR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit
 • Eerste startmoment: wo. 29-05-2019

De ambtenaar is een bijzondere werknemer. Zijn rechtspositie is niet geregeld in het BW, zoals bij andere werknemers, maar in de Ambtenarenwet en de daarop gebaseerde regelgeving. Omdat ambtenaren in dienst zijn bij een bestuursorgaan, moet de bestuursrechter oordelen over (hoger) beroepen ingesteld tegen besluiten van dat bestuursorgaan. Deze cursus verdiept aan de hand van recente jurisprudentie en literatuur uw kennis van het ambtenarenrecht.

Doel

U heeft na afloop van de cursus kennis van recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het terrein van het ambtenarenrecht.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, ervaren juridisch medewerkers en stafjuristen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: functiewaardering en inschaling, rechtspositionele vergoedingen / schadevergoeding bij dienstongeval en beroepsziekte, bovenwettelijke werkloosheidsuitkering, ontslag, sollicitatie, ambtenaarschap en de wijzigende wetgeving rond ambtenaren. De nadruk ligt op het bespreken van literatuur en recente jurisprudentie. De definitieve keuze van de onderwerpen hangt af van de actualiteit.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u minimaal twee jaar ervaring hebt met het behandelen van ambtenarenzaken.

Docenten

 • mr. Pieter Joost Schaap

  Docent — Capra (juridisch adviesbureau)

 • mw. mr. dr. Barbara van de Griend

  Raadsheer

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 160,00

Stuur deze cursus door