Bestuursrechtspraak en mensen met complex (procedeer) gedrag – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Vaardigheden / Bestuursrechtspraak en mensen met complex (procedeer) gedrag

Bestuursrechtspraak en mensen met complex (procedeer) gedrag

Omgaan met lastig te hanteren gedrag binnen bestuursrechtelijke kaders

De rechtspraak heeft regelmatig te maken met mensen met complex, lastig,  procedeergedrag. Hun geschillen dijen uit en hun zaken kosten onevenredig veel tijd. Dit heeft gevolgen voor rechters, de juridisch medewerkers en voor de mensen op de griffie, die veel en soms ronduit vervelende telefoontjes krijgen en stapels post.

Hoe bereidt u zo’n zaak voor? Hoe bespreekt u de zaak op de zitting als de normale communicatieve vaardigheden niet werken; zelfs niet de (mediation) vaardigheden gericht op het vinden van het conflict onder een juridisch geschil. En, wat doet dit met u? Hoe kunt u dit gedrag, liefst vroegtijdig, herkennen? Hoe kunt u daar op een effectieve manier mee omgaan? Geeft u zulke zaken voorrang? Welke inzichten biedt de psychologie? En welke mogelijkheden biedt het bestuursprocesrecht? Deze vragen verdienen aandacht rond en op de zitting. In deze cursus wisselen jullie ervaringen uit en is er alle ruimte om eigen casuïstiek te bespreken.

Doel

  • regievaardigheden: herkennen wat er aan de hand kan zijn bij telefonisch contact en in een dossier
  • regievaardigheden: tijdens de zitting effectief in gesprek kunnen blijven
  • kennis en inzicht verkrijgen in welke interventies wel/niet aanbeveling verdienen in bepaalde situaties en wat het effect ervan is
  • kennis en inzicht geven in de procesrechtelijke mogelijkheden

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen, juridisch medewerkers en mensen van de griffie (administratief juridisch medewerkers), werkzaam in het bestuursrecht.

Inhoud

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • bewust worden van enkele vaste, mogelijk pathologische, patronen van disfunctioneel gedrag
  • (vroeg in het proces) herkennen van patronen in het dossier
  • inzetten van interventiemogelijkheden om escalatie te voorkomen
  • reflecteren op uw eigen gedrag ten opzichte van het gedrag van de ander
  • juridisch instrumentarium

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen. Rembrandt Zuijderhoudt, psychiater, zal vertellen welke stoornissen er zijn, hoe u die herkent, hoe u met welke stoornis het beste om kan gaan op de zitting en in de verdere communicatie. Johanna Bootsma, raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, bespreekt hoe het voor haar als rechter en als persoon is om met deze mensen om te gaan en vraagt naar jullie ervaringen. Marije Renden, senior  gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep, zal inzoomen op de juridische mogelijkheden om mensen met complex procedeergedrag enigszins binnen de perken te houden. Er is alle ruimte voor vragen en discussie. Hiervoor is het belangrijk dat u eigen casuïstiek inbrengt.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.