Bestuursrechtspraak en 'moeilijke' mensen – SSR

Bestuursrechtspraak en 'moeilijke' mensen

Omgaan met lastig te hanteren gedrag binnen bestuursrechtelijke kaders

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZMBOBU
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

De rechtspraak heeft regelmatig te maken met ‘moeilijke’ mensen. Hoe bereidt u een zaak voor en hoe raakt u op zitting in gesprek met rechtzoekende burgers die boos zijn of lastig escalerend (procedeer)gedrag vertonen? Zijn ze boos over problemen in de onderhavige procedure? Zo ja, waarover?

Hoe kunt u dit gedrag, liefst vroegtijdig, herkennen? Wat doet dit met u? En hoe kunt u daar op een effectieve manier mee omgaan? Welke mogelijkheden biedt het bestuursprocesrecht voor de rechter en juridisch medewerker? Deze vragen verdienen aandacht rond en op de zitting. In deze cursus wisselt u ervaringen uit en wordt casuïstiek besproken.

Doel

 • regievaardigheden: bij de voorbereiding herkennen in een dossier wat er aan de hand kan zijn (op basis van geschrift)
 • regievaardigheden: tijdens de zitting effectief in gesprek kunnen blijven
 • kennis en inzicht geven in de conflicttheorie en het escalatiemodel
 • kennis en inzicht geven in de procesrechtelijke mogelijkheden
 • kennis en inzicht verkrijgen in welke interventies wel/niet ingezet kunnen worden in bepaalde situaties en wat het effect ervan is op de procesdeelnemers

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • conflicttheorie en escalatiemodel
 • opmerkzaamheid voor enkele vaste, mogelijk pathologische, patronen van disfunctioneel gedrag
 • (vroeg in het proces) herkennen van patronen in het dossier
 • inzetten van interventiemogelijkheden om escalatie te voorkomen
 • reflecteren op uw eigen gedrag ten opzichte van het gedrag van de ander
 • juridisch instrumentarium

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Aan de hand van stellingen en actuele casusposities worden door middel van vragen en discussie tussen deelnemers de onderwerpen besproken. Hiervoor is het belangrijk dat u eigen casuïstiek kunt inbrengen.

Docenten

 • mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt

  jurist, psychiater niet praktiserend

 • mevrouw Addie Stehouwer

  Senior raadsheer / teamvoorzitter — Centrale Raad van Beroep

 • drs. Marjo Hess

  Adviseur conflictcontacten; humanisticus

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.