Mondelinge uitspraak bestuursrecht – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Vaardigheden / Mondelinge uitspraak bestuursrecht

Mondelinge uitspraak bestuursrecht

Verken wanneer en hoe u mondeling uitspraak kunt doen

Art. 8.67 Awb geeft de bestuursrechter de mogelijkheid om na sluiting van het onderzoek ter zitting onmiddellijk mondeling uitspraak te doen, of een uitgestelde mondelinge uitspraak te doen. Het gaat om een sterk vereenvoudigde vorm van uitspraak doen: de mondelinge uitspraak bestaat uit de beslissing en de gronden van de beslissing. Direct mondeling uitspraak doen wordt door partijen over het algemeen als positief ervaren en is een snelle en effectieve manier van geschilbeslechting. Het past heel goed binnen de gereedschapskist van de bestuursrechter. Een aantal collega’s doet regelmatig mondeling uitspraak, sommige bestuursrechters doen dat niet of nauwelijks. Deze training stelt u in de gelegenheid om in een dagdeel te verkennen wanneer u mondeling uitspraak kunt doen, welke zaken zich daarvoor lenen, welke zaken niet en hoe u het kunt aanpakken.

Doel

Na afloop heeft u inzicht gekregen in de juridische en communicatieve aspecten van het doen van mondelinge uitspraak. U kunt beter afwegen wanneer een mondelinge uitspraak past. Daarbij heeft u uw vaardigheden vergroot om dat ook daadwerkelijk te doen.

Doelgroep

Rechters en rio’s werkzaam in de afdeling bestuursrecht.

Inhoud

Er wordt aandacht besteed aan de praktische aspecten van het doen van mondelinge uitspraak en aan de communicatie op de zitting. Er is ruimte voor collegiale uitwisseling en de training zal in belangrijke mate in het teken staan van oefenen met het doen van mondelinge uitspraak.

Opzet

De bijeenkomst beslaat een dagdeel. Er wordt enige voorbereiding van u verwacht. Achteraf krijgt u een handig document toegestuurd dat kan dienen als checklist.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.