Online zittingen in het bestuursrecht – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vaardigheden / Online zittingen in het bestuursrecht

Online zittingen in het bestuursrecht

Deze online training biedt de mogelijkheid om te oefenen en te experimenteren met het leiden van een online zitting

De Corona-spoedwet maakt het mogelijk om de fysieke terechtzitting in bestuursrechtelijke zaken te vervangen door een telefonische of video conferentie (online zitting).

De gerechten zijn druk bezig deze online zittingen – de zitting waarbij partijen niet aanwezig zijn in de zittingzaal, maar met de rechter communiceren via een online verbinding met of zonder beeld (Skype, telefonische conferentie) – te faciliteren. Het is van belang daarmee te oefenen, vragen en ervaringen te delen.

Deze online training biedt de mogelijkheid om te oefenen en te experimenteren met het leiden van een online zitting.

Doel

Deze training heeft tot doel om de bestuursrechter inzicht te geven in en te laten oefenen met de online zitting. Waaraan moet de rechter denken en wat kan de rechter doen om te komen tot een effectieve zitting en welke gedragsalternatieven zijn er om de zitting in goede banen te leiden.

Na afloop van deze training beschikt u over:

  • inzicht in de ‘etiquette’ die geldt voor een online zitting;
  • zicht op de keuzes voor de zitting: welke alternatieven voor een fysieke zitting bestaan er en welke afweging hoort daarbij;
  • de praktische vaardigheden om een online zitting te leiden;
  • inzicht in mogelijke incidenten die zich kunnen voordoen;
  • de gedragsalternatieven om lastige situaties het hoofd te bieden.

Doelgroep

De training staat open voor leden van de zittende magistratuur, werkzaam in het bestuursrecht.

Inhoud

De training besteedt aandacht aan de juridische kaders, aan praktische vragen, de eisen van procedurele zorgvuldigheid en communicatieve aspecten. Er is ruimte voor collegiale uitwisseling en de training zal in belangrijke mate in het teken staan van online oefenen en experimenteren met het leiden van een online zitting. Daarnaast zullen tips en trucs worden gedeeld.

Opzet

De training beslaat een dagdeel en heeft de eerste keer de vorm van een pilot met vijf à zes deelnemers. U kunt uw eigen leerwensen inbrengen.

De cursus wordt via Skype gegeven.

Voorkennis

De training staat open voor bestuursrechters met en zonder ervaring met de online zitting. De training staat ook open voor rio’s.

Het technische aspect van de online zitting komt in deze cursus niet aan de orde. Indien u meer kennis en ervaring wilt opdoen hoe Skype werkt, kunt u (voorafgaand) aan de training deelnemen aan ‘Online spreekuur Skype in een handomdraai’. In dit spreekuur georganiseerd door IVO rechtspraak worden de basisprincipes van Skype met u doorgenomen. Voor andere technische vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van IVO.

Interesse kenbaar maken

Voor deze cursus is nog geen uitvoering gepland. Wilt u deelnemen aan deze online training? Maak uw interesse dan kenbaar via: bestuursrecht@ssr.nl. De datum van de training wordt na inschrijving met de deelnemers afgestemd.