Voorlopige voorziening, master – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Algemeen / Voorlopige voorziening, master

Voorlopige voorziening, master

Wissel in een open debat actuele ontwikkelingen, ervaringen met en kennis van voorlopige voorzieningen uit

In een open gesprek inzichten en ervaringen uitwisselen over voorlopige voorzieningen? Discussieer mee en vergroot uw kennis en inzicht.

Doel

In een open debat uitwisselen van actuele ontwikkelingen, ervaringen met en kennis van voorlopige voorzieningen. Met als doel om uw inzicht in (de procedures van) de voorlopige voorziening te verbreden en te verdiepen, zodat u op een verantwoorde en praktische wijze voorlopige voorzieningen kunt behandelen. Van u wordt uitdrukkelijk gevraagd een inbreng te leveren.

Doelgroep

Ervaren bestuursrechters, raadsheren, juridisch medewerkers en gerechtsauditeurs.

Inhoud

De docenten geven eerst een korte inleiding over de voorlopige voorziening zitting voor finale geschillenbeslechting waarna wordt ingezoomd op de wetgeschiedenis van de voorlopige voorziening. Daarbij worden de wijzigingen en de ontwikkelingen door de jaren heen voor het voetlicht wordt gebracht. Vervolgens is er ruimte voor een open debat aan de hand van ingezonden casuïstiek.

Opzet

De cursus, die een dagdeel beslaat, is in hoge mate interactief. Na een korte inleiding van beide docenten vindt discussie met en tussen de deelnemers plaats. De discussies worden gevoerd aan de hand van door u vooraf ingezonden casuïstiek. Dit stelt u in staat om te reflecteren op uw eigen professionele inzichten, vaardigheden en attitude. De docenten zullen de discussies leiden en een waardevolle terugkoppeling geven.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u minimaal drie jaar praktische ervaring heeft opgedaan in complexe situaties met voorlopige voorzieningen. Daarnaast wordt u verzocht om voorafgaand aan de cursus een casus te schetsen over een voorlopige voorziening van uzelf of van een ander die u besprekenswaardig vindt.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.