Themamiddag Voorlopige voorziening – SSR

Themamiddag Voorlopige voorziening

Ontwikkelingen in de rechterlijke praktijk; tendensen en risico’s

  • 1
    dagdeel
  • 3
    PE-punten
Vakgebied(en):
  • Cursuscode: BRZSCOVO
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR

Binnen de bestuursrechtelijke rechtspraktijk bestaat onduidelijkheid en onzekerheid over hoe voorzieningenrechters met binnenkomende verzoeken omgaan teneinde te voorkomen dat besluiten worden uitgevoerd voordat zij uitspraak hebben gedaan. Enerzijds komt dat door de onduidelijkheid van de wetgeving en rechtspraak daarover en anderzijds doordat de verschillende voorzieningenrechters verschillend opereren. Aan deze onduidelijkheid en onzekerheid zou een einde moeten worden gemaakt. Dat kunnen de bestuursrechters zelf doen, zonder dat de wetgever hoeft in te grijpen. Dit concludeert mr. R. Mans in zijn artikel ‘Vul het voorlopige voorzieningenvacuüm’ in het NTB.

Doel

Deze bijeenkomst stelt u in de gelegenheid om in een dagdeel bovenstaande bevindingen met uw collega’s te bespreken en met elkaar te verkennen wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Doelgroep

Bestuursrechters, raadsheren, juridisch medewerkers en gerechtsauditeurs met ervaring met voorlopige voorzieningen.

Inhoud

Een interactieve middag waarin uitwisseling en discussie centraal staan. U kunt een bijdrage verwachten van mr. D.A.C. Slump, voorzitter van de Algemene Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en mr. R. Mans, advocaat en auteur van voornoemd artikel.

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.