Dienstenrichtlijn, verdieping – SSR

Dienstenrichtlijn, verdieping

Online én op locatie aan de slag met de Dienstenrichtlijn

 • 1
  dagdeel
 • 1
  locatie
 • 3
  PE-punten
 • 3
  NOvA-punten
 • 3
  EU-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSDIEN
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 14-02-2022

Wanneer moet er met de Dienstenrichtlijn en de daarop gebaseerde Dienstenwet rekening worden gehouden. Wat is het toepassingsbereik van de richtlijn? Ziet die richtlijn ook op exploitatievergunningen voor de horeca en een omgevingsvergunning voor een supermarkt? Wat houdt de toetsing aan die richtlijn dan in? Op wie ligt de bewijslast, de belanghebbende of het bestuursorgaan? Deze vragen staan centraal in deze cursus en u krijgt de handvatten om deze vragen te beantwoorden.

Doel

Na afloop van deze cursus bent u bekend met de inhoud, achtergrond en het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn. U kunt zelfstandig de vraag beantwoorden of een bepaalde materie onder de richtlijn valt. Verder kunt u aan de hand van een stappenplan beoordelen of een regeling in overeenstemming is met de in de richtlijn vastgelegde normen. 

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

De cursus bestaat uit twee delen.
Het eerste (basis-)deel bestaat uit vier webcolleges die u in eigen tijd kunt bekijken. De webcolleges zijn kosteloos te volgen in MIJN SSR via deze link.
Het tweede deel is de cursusbijeenkomst waarin de overgedragen kennis wordt toegepast en verdiept aan de hand van concrete casuïstiek. De cursus is interactief, met ruimte voor het stellen van vragen.

In de webcolleges worden besproken:

 • de achtergrond, doelstelling en inhoud van de Dienstenrichtlijn
 • de werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn en de toepassing ervan
 • de verhouding tussen de Dienstenrichtlijn en het primaire recht
 • de Tedeschi-regel en de toepassing ervan
 • het toetsingskader voor nationale maatregelen die het vrij verkeer beperken en de eisen om te toetsen of nationale maatregelen aan dit kader voldoen

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u over basiskennis van het EU-recht beschikt en bekend bent met o.m. de doorwerking van het Unierecht in de nationale rechtsorde.

Docenten

 • prof. mr. dr. Jurian Langer

  Hoogleraar Europees recht en nationale rechtsorde

 • mr. Marleen Botman

  Senior advocaat

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 75,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.