Geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerlingen en LHBTI'ers – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vreemdelingenrecht / Geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerlingen en LHBTI'ers

Geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerlingen en LHBTI'ers

Een collegiale ontmoeting van de rechtspraak, de IND en rechtshulpverleners

Bij het behandelen van asielzaken speelt de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas een grote rol. In het bijzonder bij bekeerlingen en LHBTI’ers is dat vaak een lastige aangelegenheid. Regelmatig bevat het dossier informatie van derden zoals het COC, Kleurkracht en kerken.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat aan verklaringen van deze derden betekenis toekomt. Maar hoeveel gewicht moet aan verklaringen van kerken en maatschappelijke organisaties eigenlijk worden gehecht? Hoe komen deze derden aan hun informatie? Hoe moeten deze verklaringen worden getoetst? Binnen de rechtspraak, maar wellicht ook daarbuiten bestaat behoefte aan informatie over de werkwijze van deze derden en aan debat en oordeelsvorming over dit vraagstuk.

Tijdens deze professionele ontmoeting benaderen sprekers afkomstig uit de rechtspraak, de wetenschap, de advocatuur en de IND de problematiek van geloofwaardigheidsbeoordeling vanuit hun perspectief. Daarnaast kunt u hierover met elkaar in gesprek gaan.

Doel

Het doel van deze bijeenkomst is om kennis te vergaren over de geloofwaardigheidsbeoordeling en door onderlinge interactie inspiratie op te doen.

Doelgroep

Deze collegiale ontmoeting staat open voor rechters/stafjuristen/juridisch medewerkers, advocaten en IND’ers die in hun werk te maken hebben met geloofwaardigheidsbeoordeling van bekeerlingen en LHBTI’ers.

Inhoud

Het programma:

  • introductie thema en professionele ontmoeting
  • korte schets juridische kaders
  • IND: toelichting werkwijze IND bij geloofwaardigheidsbeoordeling
  • rechtshulpverleners: toelichting perspectief asielzoeker, welke problemen doen zich voor?
  • derden: toelichting werkwijze, hoe komen zij tot hun standpunt?
  • paneldiscussie: hoe weeg je de informatie van derden?

Het programma is nog in ontwikkeling.

Voorkennis

Er wordt van u verwacht dat u ervaring heeft in het vreemdelingenrecht.

Bijzonderheden

Deze professionele ontmoeting vindt fysiek plaats met naleving van de geldende coronamaatregelen. De studiemiddag wordt begeleid door een dagvoorzitter.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.