Milieurecht geluidhinder, verdieping – SSR

Milieurecht geluidhinder, verdieping

Leer over geluid, geluidrapporten en hoe tot een oordeel te komen over geluidskwesties

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 5
  NOvA-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSMGEL
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

In verband met de corona-maatregelen wordt deze cursus voor de komende uitvoering aangeboden middels digitaal zelfstudiemateriaal. Volgt u deze uitvoering? Let dan op de separate berichtgeving hierover.

Een nieuwe woonwijk in de buurt van een industrieterrein met lawaaiige bedrijven: hoe beoordeelt u of deze ontwikkeling binnen de geluidnormen past? Stemgeluid vanaf een terras bij een café: is de last onder dwangsom tegen de caféhouder rechtmatig? Een drukke gemeentelijke weg zonder geluidplan met maatregelen: welke verplichtingen heeft de gemeente eigenlijk en hoe kwalificeert u een nalatigheid? U krijgt dit uitgelegd in deze verdiepingscursus.

Doel

U bent na afloop van de cursus in staat de inhoud van geluidrapporten te duiden in relatie tot het toepasselijke recht, alsmede soepel tot een oordeel te komen over geluidskwesties.

Doelgroep

De cursus staat open voor leden van zittende magistratuur, rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Geluid is een veelvoorkomend onderwerp in omgevingsrechtelijke procedures. Dat betreft primair bestuursrechtelijke zaken over vergunningen en bestemmingen, maar het onderwerp speelt ook geregeld in het strafrecht en burgerlijk recht. Geluid raakt belangen zoals gezondheid en bouwmogelijkheden, waarbij aparte regimes gelden voor wonen, bedrijvigheid, wegen, spoor en luchtvaart, met toegespitste normen en procedures.

In de cursus wordt uitgelegd wat ‘geluid’ is in technische zin, hoe een geluidrapport tot stand komt en wat daarin staat en hoe geluid juridisch is geregeld. Dit staat met name in relatie tot de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • wat is geluidhinder?
 • systematiek normen voor geluidhinder in het omgevingsrecht
 • hoe wordt geluidonderzoek verricht en hoe beoordeelt u een geluidrapport
 • casuïstiek m.b.t. bestemmen en vergunnen (wonen en bedrijvigheid)
 • toekomstige aanpassingen van de regelgeving voor geluidhinder (Omgevingswet)

Opzet

Tijdens de cursus wordt de stof behandeld aan de hand van presentaties, geluidrapporten, jurisprudentiebesprekingen en casus met vraagstelling.

Voorkennis

U wordt geacht over voorkennis te beschikken met betrekking tot het omgevingsrecht. Geadviseerd wordt de cursus Omgevingsrecht (BRRRWABO) te hebben gevolgd voor deelname aan deze cursus.

Docenten

 • mr. Anna Collignon

  Advocaat — Stibbe N.V.

 • ing. Jan Koedoot

  Adviseur — Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB)

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.