Milieurecht geur, luchtverontreiniging en stofhinder – SSR

Milieurecht geur, luchtverontreiniging en stofhinder

Verkrijg kennis van de inhoud van geur- en luchtemissierapporten in relatie tot het toepasselijke recht

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSMGLS
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

In verband met de corona-maatregelen is deze cursus voor de komende uitvoering omgezet naar een (deels) online-leeractiviteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de virtual classroom. Volgt u deze uitvoering? Let dan op de specifieke locatie en de separate berichtgeving hierover.

 

Fijnstof, CO2-emissie, geurhinder, het zijn complexe onderwerpen die aanleiding geven tot veel jurisprudentie. Soms speelt het Europees recht een factor, in andere gevallen gaat het om bewijsrecht of om complexe overgangsregelingen. Er gelden uiteenlopende regimes voor bronnen van geur, luchtverontreiniging en stofhinder. Hoe dat werkt wordt in deze verdiepingscursus uitgelegd.

Doel

U bent na afloop van de cursus in staat de inhoud van geur- en luchtemissierapporten te duiden in relatie tot het toepasselijke recht, alsmede soepel tot een oordeel te komen over de toepasselijke normen voor geur, lucht en stof.

Doelgroep

De cursus staat open voor leden van zittende magistratuur, rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt uitgelegd wat ‘geur’, ‘lucht-emissie’ en ‘stofhinder’ in technische zin is, hoe een emissie onderzoek wordt verricht en hoe deze onderwerpen juridisch zijn geregeld. Daarbij wordt met name ingegaan op bestuursrechtelijke zaken, in relatie tot de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming en de regelgeving voor veehouderijen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • wat is geur, wat is luchtemissie, wat is stofhinder?
 • systematiek normen voor geur, luchtemissie en stofhinder in het omgevingsrecht
 • hoe wordt emissieonderzoek verricht en hoe beoordeelt u een emissierapport?
 • casuïstiek m.b.t. bestemmen en vergunnen (m.n. wonen en bedrijvigheid)
 • casuïstiek m.b.t. handhaving (bestuursrecht en strafrecht)
 • casuïstiek m.b.t. privaatrechtelijke aspecten (burenrecht; onrechtmatige daad)
 • toekomstige aanpassingen van de regelgeving (Omgevingswet)

Opzet

De cursus bestaat uit acht uren zelfstudie en een cursusdag. Tijdens de cursus wordt de stof behandeld aan de hand van presentaties, technische rapporten, jurisprudentiebesprekingen en casus met vraagstelling.

Voorkennis

U wordt geacht over voorkennis te beschikken met betrekking tot het omgevingsrecht. Geadviseerd wordt de cursus Omgevingsrecht (BRRRWABO) te volgen voor deelname aan deze cursus.

Docenten

 • mr. dr. Harm Borgers

  Adviseur

 • ing. Eric Feringa

  Senior Adviseur — Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB)

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.