Natuurbeschermingsrecht, gebieden – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Omgevingsrecht / Natuurbeschermingsrecht, gebieden

Natuurbeschermingsrecht, gebieden

Het gebiedsbeschermingsrecht uit de Wet natuurbescherming

Beroepen tegen de aanwijzing van een Natura 2000-gebied of tegen een vergunning voor een activiteit die gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, bijvoorbeeld de uitbreiding van een camping of de bouw van een stal, worden vanaf 1 januari 2017 door de rechtbank behandeld. Dat geldt ook voor de overige besluiten die op grond van de Wet natuurbescherming kunnen worden genomen. Deze cursus staat in het teken van het gebiedsbeschermingsrecht uit de Wet natuurbescherming. Leer welke soorten natuurgebieden kunnen worden aangewezen en welke beschermingsregimes daarvoor gelden. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar de regeling en de stand van de jurisprudentie over de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden en het vergunningenregime voor deze gebieden.

Doel

Na afloop van de cursus kent u de systematiek van het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming, de belangrijkste begrippen daaruit en de relevante jurisprudentie en kunt u deze kennis toepassen bij de behandeling van beroepen tegen de meest voorkomende besluiten, zoals de aanwijzingsbesluiten, de vergunning en handhavingsbesluiten.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters en raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In de cursus staat het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming centraal. Aan de orde komen de aanwijzing van verschillende soorten natuurgebieden, zoals het Natuurnetwerk Nederland en de Natura 2000-gebieden, de daarbij behorende beschermingsregimes, zoals het beheerplan, het toegangsbeperkingsbesluit en de Natura 2000-vergunning, de daarvoor relevante begrippen, het afwegingskader en de programmatische aanpak stikstof.

Opzet

De cursus bestaat uit een online bijeenkomst in Zoom en beslaat een dagdeel. Tijdens de cursus worden korte inleidingen afgewisseld met de plenaire behandeling van casusposities. U wordt geacht de cursusdag voor te bereiden door het bestuderen van het zelfstudiemateriaal, bestaande uit literatuur en artikelen.

Voorkennis

U wordt geacht over enige mate van kennis te beschikken met betrekking tot het omgevingsrecht.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.