Natuurbeschermingsrecht, soorten – SSR

Natuurbeschermingsrecht, soorten

Beschermde dier- en plantensoorten in de Wet natuurbescherming

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,9
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSNTSB
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 07-09-2021

In verband met de corona-maatregelen is deze cursus voor de komende uitvoering omgezet naar een (deels) online-leeractiviteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de virtual classroom. Volgt u deze uitvoering? Let dan op de specifieke locatie en de separate berichtgeving hierover.

 

Overheidsbesluiten worden regelmatig aangevochten omdat burgers of anderen van mening zijn dat beschermde soorten planten of dieren in de knel komen. Ook wordt regelmatig beroep ingesteld tegen ontheffingen om tegen beschermde dieren op te treden (bijv. vanwege landbouwschade). Deze cursus helpt u om in korte tijd het complexe soortenbeschermingsrecht te begrijpen. Een mooi moment omdat vanaf 1 januari 2017 een geheel nieuwe Wet natuurbescherming in werking zal treden. Welke planten en dieren zijn beschermd? Wanneer zijn uitzonderingen op de verbodsbepalingen toegelaten? En is de jurisprudentie op grond van de Flora- en faunawet straks nog relevant?

Doel

Na afloop van deze cursus kunt u het recht dat betrekking heeft op de bescherming van dier- en plantensoorten toepassen, ook als daarbij internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke aspecten aan de orde zijn. Voorts bent u op de hoogte van de meest actuele jurisprudentie en andere ontwikkelingen.

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursusdag wordt onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • het begrip beschermde dieren en planten (welke soorten dieren en planten zijn beschermd?)
 • de relatie tussen soortenbeschermingsrecht en gebiedenbeschermingsrecht
 • relevante verbods- en gebodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (zorgplicht, verboden handelingen, e.d.)
 • de mogelijkheden om uitzonderingen op de verbodsbepalingen toe te staan (ontheffingen en vrijstellingen) en de procedures/voorwaarden die daarvoor gelden
 • vrijstellingen op grond van gedragscodes
 • actuele ontwikkelingen zoals ‘tijdelijke natuur’
 • actieve soortenbescherming (bijv. via een provinciaal programma)
 • verhouding tussen nationale wet- en regelgeving en internationale verdragen en Europese richtlijnen ten aanzien van bovenstaande onderwerpen
 • de relevantie van soortenbeschermingsrecht voor andere besluitvormingstrajecten (bijv. bestemmingsplanprocedures)

Bij al deze onderwerpen wordt veel aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden en nationale en Europese jurisprudentie.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen zullen worden afgewisseld met behandeling van casuïstiek, waarbij een actieve inbreng op prijs wordt gesteld.

Voorkennis

Basiskennis van het bestuursrecht en van de doorwerking van Europees recht in de nationale rechtsorde is voldoende om deze cursus te kunnen volgen. In de Videobiliotheek in MIJN SSR bevinden zich verschillende webcolleges over een aantal basisbegrippen van het bestuursrecht en het Europese recht die u kunt bekijken. Deze webcolleges zijn vrij toegankelijk als u beschikt over een inlogaccount naar MIJN SSR.

Bijzonderheden

Deze cursus is een onderdeel van het curriculum omgevingsrecht. Naast deze cursus wordt ook de cursus ‘Natuurbeschermingsrecht: gebieden’ aangeboden. Deze twee cursussen geven samen een compleet beeld van het natuurbeschermingsrecht.

Docenten

 • prof. dr. Kees Bastmeijer

  Hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht

 • mr. Martijn van Geilswijk

  Advocaat

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 235,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.