Omvang van het geding, verdieping – SSR

Omvang van het geding, verdieping

Vergroot uw kennis over de criteria die worden aangelegd bij de bepaling van de omvang van het geding in beroep

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: BRZSOVHG
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR
  • Eerste startmoment: vr. 05-04-2019

De rechterlijke beoordeling moet plaatsvinden binnen de grenzen van het geding, zoals die worden getrokken door artikel 8:69 Awb. Hoe ver reikt de plicht van de rechter om de rechtsgronden ambtshalve aan te vullen? Wat is het verschil tussen ambtshalve aanvullen van rechtsgronden en ambtshalve toetsen aan het recht? Vergt het Europese recht een specifieke benadering? Op deze vragen krijgt u tijdens de cursus een antwoord.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u kennis over en inzicht in de criteria die worden aangelegd bij de bepaling van de omvang van het geding in beroep vergroot. Aan het einde moet u met deze materie kunnen ‘spelen’.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Aan de orde komt de afbakening van het geding in beroep, de betekenis van het begrip ‘op grondslag van’ in artikel 8:69, eerste lid, van de Awb en vooral de vraag wanneer er aanleiding is voor de rechter om ambtshalve rechtsgronden aan te vullen (artikel 8:69, tweede lid). Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de vraag wanneer feiten, gronden en stukken niet (meer) aan bod kunnen komen. In dat kader komt ook de onderdelentrechter aan de orde. Verdere onderwerpen zijn de herhaalde aanvraag, de Brummenleer en de goede procesorde.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met discussie aan de hand van vragen en casus. Het accent van de cursus ligt op gedachtewisseling, reden waarom van u een actieve opstelling wordt verwacht.

Voorkennis

U dient te beschikken over ruime (minimaal drie jaar) ervaring in het behandelen van bestuursrechtelijke beroepszaken.

Docenten

  • mr. drs. André Verburg

    Staatsraad Afd. bestuursrechtspraak Raad van State

  • mw. mr. dr. Schuurmans

    Hoogleraar staats- en bestuursrecht — Universiteit Leiden

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 210,00

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docenten

mr. drs. André Verburg en mw. mr. dr. Schuurmans

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten