Staatssteun voor fiscalisten – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Belastingrecht / Staatssteun voor fiscalisten

Staatssteun voor fiscalisten

Leer op gestructureerde wijze een belastingmaatregel beoordelen vanuit materieel selectiviteitsoogpunt

Verdiep uw kennis en inzicht op het gebied van fiscaal staatssteunrecht (inclusief VWEU) en blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Aan de hand van onder meer rechtspraak en casuïstiek en onder leiding van de deskundige docenten doorgrondt u de complexe materie.

Doel

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om op een gestructureerde wijze een belastingmaatregel vanuit materieel selectiviteitsoogpunt te beoordelen.

Doelgroep

Raadsheren en juridisch medewerkers van de belastingkamers in de gerechtshoven, rechters en juridisch medewerkers in de sector bestuursrecht (belastingrechtspraak in rijksbelastingzaken) van de rechtbanken, alsmede leden van het parket van de Hoge Raad belast met belastingrechtspraak.

Inhoud

In deze cursus wordt ingegaan op de volgende thema’s: verdieping van het materiële selectiviteitsbegrip, rulingproblematiek, waaronder actuele thema’s, en de samenloop tussen de verkeersvrijheden uit het Verdrag en het EU-staatssteunverbod.

Voorkennis

Van u wordt verwacht dat u beschikt over praktijkervaring met zaken betreffende staatssteun. Ook is kennis op dat gebied vereist. Van u wordt verwacht dat u de cursus Staatssteun, basis – BRZSSTST hebt gevolgd of deze inhoudelijke kennis op een andere wijze hebt verkregen.

Bijzonderheden

Deze cursus is alleen bedoeld voor fiscalisten en bouwt voort op de basiscursus Staatssteun – BRZSSTST.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.