Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid – SSR

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Een eerste kennismaking met de NOW

 • 1
  dagdeel
 • 1
  locatie
 • 3
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSTNOW
 • Eerste startmoment: do. 22-10-2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid is een van de steunregelingen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vastgesteld om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. De noodmaatregel biedt een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers om zo de werkgelegenheid te behouden tijdens de pandemie. Op die manier kunnen bij een omzetdaling werknemers toch in dienst worden gehouden. De NOW wordt weliswaar uitgevoerd door het UWV, maar is geen sociale zekerheidsuitkering. Het gaat om een subsidie in de zin van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens de cursus zal onder meer aandacht worden besteed aan de vraag wat daarvan de juridische consequenties zijn.

Het UWV heeft inmiddels ongeveer 150.000 aanvragen en 4000 bezwaarzaken ontvangen. Bij een aantal zaken is al beroep ingesteld. Met deze cursus haakt SSR aan bij de actualiteit en laat u kennismaken met de NOW.

Doel

Na het volgen van deze cursus bent u bekend met:

 • de inhoud en kenmerken van de NOW
 • de juridische (beoordelings)kaders, waaronder het subsidiekader
 • de uitvoeringspraktijk van het UWV
 • de belangrijkste juridische knelpunten die zich voordoen bij de uitvoering van de NOW.

Het doel van de cursus is u te laten kennismaken met de NOW-regeling en de belangrijkste knelpunten.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, rechters-in-opleiding, stafjuristen, gerechtsauditeurs en juridisch medewerkers.

Inhoud

De docenten zullen de NOW-regeling uitleggen en toelichten. Er wordt aandacht besteed aan de plaats van de regeling naast de overige steunmaatregelen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast komen de belangrijkste juridische knelpunten die zich voordoen bij de uitvoering van de NOW nader aan bod. Er is nog nauwelijks rechtspraak over de NOW maar er worden al wel bezwaarschiftprocedures gevoerd. Uit de bezwarenpraktijk blijkt welke onderdelen van de regelingen vragen oproepen en nadere uitleg behoeven. U krijgt een beeld van de keuzes die het UWV op die punten heeft gemaakt in afwachting van duidelijkheid van de rechter. Er is ruimte om hierover in discussie te gaan. Omdat de regeling geen socialezekerheidsuitkering maar een subsidie betreft, is de subsidietitel van de Awb van toepassing. In de cursus wordt aan de juridische consequenties hiervan aandacht besteed.

Bijzonderheden

De cursus bestaat uit een dagdeel zelfstudie en een dagdeel afstandsonderwijs via de virtual classroom van SSR. Inleidingen worden afgewisseld met stellingen en korte casusposities. Binnen het programma is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en voor het voeren van discussie.

Docenten

 • mw. prof. mr. Jacobine van den Brink

  Hoogleraar — Universiteit van Amsterdam

 • mw. mr. Alexandra Rebel

  Jurist

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 50,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.