Actualiteiten NOW – SSR

Actualiteiten NOW

Een eerste kennismaking met de NOW

 • 1
  dagdeel
 • 1
  locatie
 • 12
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSTNOW
 • Eerste startmoment: wo. 13-04-2022

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid is een van de steunregelingen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vastgesteld om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. De noodmaatregel biedt een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers om zo de werkgelegenheid te behouden tijdens de pandemie. Op die manier kunnen bij een omzetdaling werknemers toch in dienst worden gehouden. De NOW wordt weliswaar uitgevoerd door het UWV, maar is geen sociale zekerheidsuitkering. Het gaat om een subsidie in de zin van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens de cursus zal onder meer aandacht worden besteed aan de vraag wat daarvan de juridische consequenties zijn.

Het UWV heeft inmiddels ruim 300.000 aanvragen en 6000 bezwaarzaken ontvangen. Er worden veel terugvorderingen verwacht. Voor de NOW-1 is de prognose dat meer dan de helft van het aantal aanvragen wordt teruggevorderd. Met deze cursus haakt SSR aan bij de actualiteit en laat u kennismaken met de NOW.

Doel

Na het volgen van deze cursus bent u bekend met:

 • de inhoud en kenmerken van de NOW
 • de juridische (beoordelings)kaders, waaronder het subsidiekader
 • de uitvoeringspraktijk van het UWV
 • de belangrijkste juridische knelpunten die zich voordoen bij de uitvoering van de NOW.

Het doel van de cursus is u te laten kennismaken met de NOW-regeling en de belangrijkste knelpunten.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, rechters-in-opleiding, stafjuristen, gerechtsauditeurs en juridisch medewerkers.

Inhoud

De docenten zullen de NOW-regeling uitleggen en toelichten. Daarbij komen de belangrijkste juridische knelpunten die zich voordoen bij de uitvoering van de NOW nader aan bod. Er is al wat rechtspraak over de NOW. Uit de bezwarenpraktijk blijkt welke onderdelen van de regelingen vragen oproepen en nadere uitleg behoeven. U krijgt een beeld van de keuzes die het UWV op die punten heeft gemaakt in afwachting van duidelijkheid van de rechter. Er is ruimte om hierover in discussie te gaan. Omdat de regeling geen socialezekerheidsuitkering maar een subsidie betreft, is de subsidietitel van de Awb van toepassing. In de cursus wordt aan de juridische consequenties hiervan aandacht besteed.

Bijzonderheden

U dient rekening te houden met een volle dag voorbereiding. Tijdens de cursusdag staat in de ochtend een dagdeel zelfstudie gepland en in de middag een dagdeel afstandsonderwijs via de virtual classroom van SSR. Inleidingen worden afgewisseld met stellingen, knelpunten en korte casusposities. Binnen het programma is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en voor het voeren van discussie.

Docenten

 • prof. mr. Jacobine van den Brink

  Hoogleraar — Universiteit van Amsterdam

 • mr. Alexandra Rebel

  Jurist

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 105,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.