Actualiteiten NOW – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Actualiteiten NOW

Actualiteiten NOW

Een bespreking van de laatste stand van het recht met betrekking tot de NOW

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is een van de coronasteunmaatregelingen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vastgesteld om de gevolgen van de coronacrisis en de daarop volgende overheidsmaatregelen op te vangen. De NOW wordt weliswaar uitgevoerd door het UWV, maar is geen sociale zekerheidsuitkering. Het gaat om een subsidie in de zin van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Echte kenners bespreken de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan de hand van de meest recente jurisprudentie.

Doel

Na afloop heeft u een goed overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de NOW regeling.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, rechters-in-opleiding, stafjuristen, gerechtsauditeurs en juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus gaan de docenten in op de volgende onderwerpen:

  • de exceptieve toetsing door de rechter van de NOW
  • ruimte voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel bij gebonden NOW-bevoegdheden
  • de vaststelling van de NOW-subsidie
  • relatie met andere coronasteunregelingen

Opzet

De cursus bestaat uit een dagdeel en wordt online aangeboden in de vorm van inleidingen met gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van eigen casuïstiek.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.