Tozo, actualiteiten – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Sociaal recht / Tozo, actualiteiten

Tozo, actualiteiten

Een bespreking van de laatste stand van het recht met betrekking tot de Tozo en de Trozo

De Tozo (Tijdelijke ondernemersregeling zelfstandig ondernemers) was een van de regelingen die de wetgever heeft gemaakt om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Ongeveer een half miljoen mensen heeft gebruik gemaakt van deze regeling. De Tozo was gebaseerd op de Participatiewet. Uit de Participatiewet bekende vraagstukken van rechtmatigheid, herziening/intrekking en terugvordering spelen (mutatis mutandis) ook bij de Tozo. Daarnaast zijn er ook specifieke Tozo vraagstukken, zoals de afbakening van de doelgroep van de regeling en de wijze waarop het inkomen moet worden vastgesteld.

In deze actualiteitencursus wordt, aan de hand van boven genoemde vraagstukken, nader ingegaan op de Tozo en de wijzigingen die deze regeling gedurende zijn looptijd (1 maart 2020 – 1 oktober 2021) heeft ondergaan.

Doel

Aan de hand van een vlotte bespreking krijgt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de Tozo en de bijbehorende nadere regeling Trozo (Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor rechters, raadsheren, rechters-in-opleiding, juridisch medewerkers, stafjuristen en gerechtsauditeurs.

Inhoud

Tijdens de cursus gaan de docenten in op de methodiek voor het vaststellen van het inkomen, de toerekening van kosten, de verschillende tijdvakken van de Tozo,  de voorliggende voorzieningen, in het bijzonder de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars voor zelfstandig zorgverleners, en de terugvordering.

Opzet

De cursus bestaat uit een dagdeel en wordt online aangeboden. Inleidingen worden afgewisseld met stellingen en korte casusposities.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.