Veehouderij – SSR

Veehouderij

Verkrijg inzicht in de regelgeving en jurisprudentie over veehouderijbedrijven

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 2
  EU-punten
 • 7,9
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSVEEH
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

De intensieve veehouderij houdt regelmatig de gemoederen in Nederland bezig. Verzuring van de natuur door ammoniakuitstoot, discussies over ‘megastallen’, dierziekte-epidemieën, volksgezondheid. De veehouderijsector staat steeds in de actualiteit. Aanvragen voor vergunningen leveren vaak maatschappelijke onrust op. Aan welke milieueisen moet een veehouderijbedrijf voldoen? Hoe zit het met gevolgen voor de volksgezondheid? In deze cursus komen deze vragen aan de orde en krijgt u inzicht in de regelgeving achter de discussies.

Doel

U heeft na afloop van de cursus kennis van de specifieke regelgeving over veehouderijbedrijven en kent de jurisprudentie op dit terrein. U verwerft ook inzicht in de Europeesrechtelijke aspecten van veehouderijregels.

Doelgroep

Deze cursus staat open voor leden zittende magistratuur, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • algemene kaders veehouderij regelgeving
 • geur / stank(overlast, hinder- en stankcirkels, afstandseisen
 • ammoniak, o.a. huisvestingsbesluit en Wav
 • fijnstof bij veehouderijen
 • gevolgen voor de volksgezondheid
 • geluidhinder bij veehouderijen
 • actuele jurisprudentie

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Voorafgaand aan de cursus dient u een casus te bestuderen zodat u tijdens de cursus in staat bent deel te nemen aan de bespreking ervan. U kunt bij de voorbereiding gebruik maken van het cursusmateriaal, waaronder de digitaal beschikbare kennisdossiers van het StAB.

Voorkennis

U wordt geacht over voorkennis te beschikken met betrekking tot het omgevingsrecht. Geadviseerd wordt de cursus Omgevingsrecht (BRRRWABO) te hebben gevolgd voor deelname aan deze cursus.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het curriculum omgevingsrecht. Binnen het curriculum behoort deze cursus tot de specialisatie milieu.

Docenten

 • ing. Jan Grit

  Senior Adviseur StAB — Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB)

 • ing. Pascal Stroeken

  Docent — Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB)

 • mr. Maarten Verhoeven

  Senior rechter

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl