Waterrecht – SSR

Waterrecht

Wet- en regelgeving omtrent het waterbeheer in Nederland

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 3
  EU-punten
 • 8,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BRZSWRRT
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Als u deze cursus hebt gevolgd weet u hoe Nederland droge voeten en schoon drinkwater houdt.

Doel

Het verwerven van kennis over het recht omtrent het waterbeheer in Nederland.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Behandeld wordt de Europese Kaderrichtlijn Water en de verschillende uitwerkingsrichtlijnen (kort overzicht), de implementatie van het Europese recht in de Waterwet en daarop berustende uitvoeringsregelingen. De nadruk ligt op de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheden (Waterschappen, Rijk, gemeenten), het toetsingskader van de Waterwet en het juridisch instrumentarium met betrekking tot waterkwaliteit en –kwantiteit. Met name zal worden ingegaan op het projectplan, het peilbesluit en de watervergunning.

Opzet

De cursus vindt plaats in twee aaneengesloten dagdelen, in de vorm van hoorcollege met gelegenheid tot vragen stellen en discussie.

Voorkennis

Van u wordt verwacht te beschikken over basiskennis van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht.

Bijzonderheden

Deze cursus is een specialisatie in het omgevingsrechtprogramma binnen het onderdeel milieu.

Docenten

 • prof. mr. Marleen van Rijswick

  Hoogleraar — Universiteit Utrecht Faculteit REBO

 • mr. ir. Scholte

  Adviseur — Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB)

 • mr. dr. Frank Groothuijse

  Universitair docent — Universiteit Utrecht Faculteit REBO

 • mr. Victorine Bogaardt

  Adviseur — Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB)

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.