Tussen bestuurs- en strafrecht: milieuovertredingen – SSR

Tussen bestuurs- en strafrecht: milieuovertredingen

Het verschil tussen het bestuurs- en strafrechtelijk traject

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BSRSMIOV
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Bestuurs- en strafrecht groeien de laatste jaren steeds meer naar elkaar toe. Na twee eerdere edities van de themadag ‘Tussen bestuurs- en strafrecht’ over het vreemdelingenrecht komt in 2018 het thema milieuovertredingen aan bod. Wat zijn de verschillen tussen het bestuurs- en het strafrechtelijk traject, waar raken de beide rechtsgebieden elkaar en wat betekent dit voor alle betrokken partijen. Sprekers vanuit de ZM en het OM belichten het onderwerp vanuit de beide perspectieven. Daarnaast wordt een burgemeester van een grote gemeente uitgenodigd die zijn ervaringen komt delen.

Doel

Doel van de bijeenkomst is om u nader kennis te laten maken met de problematiek die over en weer speelt in de beide rechtsgebieden op het gebied van handhaving en om bewustwording te creëren dat beslissingen binnen het eigen rechtsgebied effect kunnen hebben op beslissingen in het andere rechtsgebied. Het streven is om te komen tot beantwoording van die vragen die van direct belang zijn voor de dagelijkse praktijk in het bestuurs- en strafrecht ten aanzien van kwesties die spelen in het geval van een milieuovertreding.

 

Doelgroep

Rechters, raadsheren, officieren van justitie, juridisch medewerkers en parketsecretarissen werkzaam in het bestuurs- of strafrecht.

 

Inhoud

Het thema van de bijeenkomst is de milieuovertreding. De volgende onderwerpen worden aan de hand van casuïstiek belicht vanuit het bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief:

 • effectief overheidsoptreden: op basis van welke criteria wordt gekozen voor het bestuursrechtelijke en/of het strafrechtelijke traject; waar hangt de keuze voor een traject vanaf?
 • behandeling door de rechter van het bestuursrechtelijk en het strafrechtelijk traject: wat zijn de verschillen en overeenkomsten.
 • evenredigheid van de straftoemeting: hoe zorgt de rechter ervoor dat de uitkomst evenredig is met een mogelijke uitkomst in het andere rechtsgebied.

Bijzonderheden

De bijeenkomst bestaat uit een middag. Meerdere sprekers geven korte inleidingen waarna u met elkaar in gesprek gaat over het betreffende onderwerp, (o.m.) aan de hand van casuïstiek. Ook is een burgemeester uitgenodigd om zijn ervaringen te delen.

 

Docenten

 • mr. Maarten Verhoeven

  Rechter — Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch

 • mr. dr. Arthur Hartmann

  Raadsheer

 • mr. dr. Martijn Zwiers

  Officier van justitie — Functioneel Parket (locatie 's-Hertogenbosch)

 • mw. mr. Roos van den Munckhof

  Rechter

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl