Internationaal vreemdelingenrecht mensenrechten, verdieping – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vreemdelingenrecht / Internationaal vreemdelingenrecht mensenrechten, verdieping

Internationaal vreemdelingenrecht mensenrechten, verdieping

Actuele thema's in vreemdelingenzaken met aandacht voor internationele verdragen

Mensenrechten spelen vaak een rol in diverse vreemdelingenzaken. De docenten behandelen actuele thema’s op dit gebied. Daarbij is veel aandacht voor Europese en Internationale verdragen.

Doel

De cursist vergroot de kennis over de vastgelegde mensenrechten in internationale verdragen. Bij het behandelen van de casuïstiek krijgt de deelnemer ook inzicht in de betekenis ervan.

Doelgroep

Ervaren leden zittende magistratuur, stafjuristen en ervaren juridisch medewerkers werkzaam in de vreemdelingenkamer en rio’s.

Inhoud

Tijdens de cursus bespreken de docenten recente literatuur en jurisprudentie met betrekking tot een aantal onderdelen van het internationaal vreemdelingenrecht. Tevens komen voor het Nederlandse vreemdelingenrecht de betekenis van bepalingen in verdragen zoals het EVRM, het Anti-Folterverdrag en het Verdrag ter bescherming van de rechten van het kind aan de orde. In dit kader zal de relevante jurisprudentie van het EHRM worden besproken.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met cases. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

Voorkennis

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij reeds beschikt over ruime ervaring in het vreemdelingenrecht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 150,00