Vreemdelingenrecht in de Europese Unie, verdieping – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Vreemdelingenrecht / Vreemdelingenrecht in de Europese Unie, verdieping

Vreemdelingenrecht in de Europese Unie, verdieping

Europees migratierecht en de doorwerking in de Nederlandse rechtspraktijk

De ontwikkelingen op het gebied van het Europese recht gaan snel en van invloed op het nationale vreemdelingenrecht. Verdiep uw kennis van en inzicht in de gevolgen van het EG-recht in de rechtspraktijk aan de hand van recente literatuur en jurisprudentie, met name van het Europese Hof van Justitie.

Doel

Na afloop van de cursus heeft u uw kennis van en uw inzicht in het Europese migratierecht verdiept en vergroot. U heeft handvatten voor het toetsen van complexe individuele migratiezaken aan het Unierechtelijke kader. Tevens verkrijgt u meer inzicht in de onderlinge samenhang en verbanden tussen de Unierechtelijke instrumenten.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en juridisch medewerkers die meer dan twee jaar werkzaam zijn in de vreemdelingenkamer en rio’s.

Inhoud

Na een algemene inleiding over het Unierechtelijk kader van migratie en de belangrijkste beginselen daarvan komen de volgende onderwerpen aan de orde: het vrij verkeer voor personen en werknemers, het associatierecht EG/Turkije, de Gezinsherenigingsrichtlijn en de Langdurig Ingezetenrichtlijn. Steeds leggen de docenten de verbinding tussen Europese ontwikkelingen en de nationale rechtspraktijk, waarmee het Unierechtelijk toetsingskader inzichtelijk wordt gemaakt.

Ruime aandacht zal worden besteed aan de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en het stellen van prejudiciële vragen.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met cases. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

Voorkennis

De deelnemer dient te beschikken over ruime ervaring in het vreemdelingenrecht. De basiskennis behandeld in cursus ‘Europees Migratierecht’ wordt bekend verondersteld.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 80,00