Culturele factoren in de asielprocedure – SSR

Culturele factoren in de asielprocedure

Omgaan met culturele verschillen in asielzaken

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: BVZSCULT
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Stel, het asielrelaas van een Ethiopische vreemdelinge is ongeloofwaardig bevonden omdat zij tegenstrijdig verklaarde over het aantal bedreigingen dat zij ontving van de zijde van de Ethiopische veiligheidsdienst. Zij vertelde aanvankelijk dat zij continu bedreigd was, terwijl later bleek dat zij maar twee dreigtelefoontjes had ontvangen. De advocaat stelt dat de tegenstrijdigheid veroorzaakt is door cultuurverschillen tussen de ambtenaar en de vreemdeling. In de lokale context van de vreemdelinge worden bedreigingen namelijk veel implicieter geuit dan alleen in de vorm van een telefoontje of brief. Toen de vreemdelinge vertelde dat zij continu bedreigd was, doelde zij op de man in burger die haar elke ochtend vanuit een lokaal café in de gaten hield toen zij naar haar werk liep.

Hoe kijkt u als rechter of juridisch medewerker tegen de argumenten van de advocaat aan?

Doel

Bij het behandelen van asielzaken krijgt u veelal te maken met culturele verschillen. Dat begint al bij het lezen van het dossier. Maar ook ter zitting kunt u deze verschillen ervaren. Het vergt kennis en ervaring om deze verschillen te duiden zodat ruis u zo min mogelijk in de weg staat. Deze cursus biedt handvatten om culturele vraagstukken efficiënt en zorgvuldig bij de rechterlijke toetsing te kunnen betrekken. De leerdoelen zijn:

 • u doet kennis op van culturele factoren
 • u bent beter in staat om met culturele verschillen om te gaan bij de beoordeling van asielzaken
 • u beschikt over interculturele vaardigheden om met deze factoren ter zitting om te gaan

Doelgroep

De cursus staat open voor rechters, rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers die belast zijn met asielzaken in het bestuursrecht.

 

Inhoud

Centraal staat de vraag hoe culturele factoren de beoordeling van een asielzaak kunnen beïnvloeden. De docent gaat in op de culturele achtergrond van asielzoekers uit belangrijke herkomstlanden en op culturele uitgangspunten die in Nederland voorkomen. Naast het verwerven van kennis, is er in de cursus ruimte om te oefenen met vaardigheden voor het omgaan met culturele verschillen. Op deze manier brengt u de theorie direct in de praktijk.

De cursus bestaat uit een mix van interactieve casuïstiekbespreking, discussie en brainstorm. Verder is er ruimte voor praktische oefeningen met trainingsacteur aan de hand van gesimuleerde werksituaties.

 

Voorkennis

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist. Wel is het aan te bevelen dat u een asieldossier heeft gelezen.

Docenten

 • mr. Marjolijn Wannet

  Eigenaar Bureau KleurKracht — Buro KleurKracht

 • mevrouw Monica Resowidjojo

  Trainingsacteur — Yotramuchi

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.