Geurhinder – e-learning – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Omgevingsrecht / Geurhinder – e-learning

Geurhinder – e-learning

In je eigen tempo aan de slag met geurhinder

Geur is een milieuaspect dat in het dagelijks leven van grote invloed kan zijn op je welzijn. Een geur die als onaangenaam wordt ervaren, wordt aangeduid als stank. Maar mensen beleven geur op een persoonlijke manier. Desondanks is geur te meten en kunnen waarden worden vastgesteld waarbinnen geur niet als hinderlijk wordt beschouwd. In deze e-learning module wordt uitgelegd hoe de regimes voor bronnen van geur werken.

Doel

Na afloop van deze e-learning module ben je op de hoogte van waardoor geur wordt veroorzaakt en hoe dat tot hinder kan leiden. Je hebt inzicht in geurrapporten, welke mogelijkheden er zijn om geurhinder tegen te gaan en welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In deze module Geurhinder komen de volgende aspecten aan bod:
  • Begrippen en definities;
  • Geurbeleid;
  • Geur en inrichtingen;
  • Geurmetingen.

Opzet

Deze module kun je op elk gewenst moment doorlopen. Elk onderdeel wordt afgesloten met een aantal zelfcontrolevragen (meerkeuze). Het advies is om de lessen op volgorde te doorlopen. Er is geen contactonderwijs gekoppeld aan deze module.

Voorkennis

Deze module maakt deel uit van het curriculum Omgevingsrecht. Om deze module te kunnen volgen, wordt verwacht dat je kennis hebt van het omgevingsrecht en het milieurecht.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie