Intellectuele eigendom, actualiteiten – SSR

Intellectuele eigendom, actualiteiten

Jaarlijkse IE-update

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 1.5
  NOvA-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CARRAVMH
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit

In deze cursus worden de belangrijkste uitspraken van het afgelopen jaar op het gebied van auteursrecht, vormgeving, merkenrecht en handhaving besproken. De docenten wijzen daarbij op de relevante rechtsregels en verschaffen een context waarbinnen de bewuste uitspraken moeten worden gezien.

Doel

Het verwerven van kennis van en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het intellectuele eigendomsrecht van het afgelopen jaar, in het bijzonder de actualiteiten op het gebied van auteursrecht, vormgeving, merkenrecht en op het gebied van handhaving van IE-rechten.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, stafjuristen, juridisch medewerkers.

Inhoud

De actuele ontwikkelingen in het IE-recht worden behandeld, op het gebied van auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht en handhaving. De onderwerpen die aan de orde komen behoren niet uitsluitend tot de exclusieve bevoegdheid van rechtbank en hof Den Haag; een groot deel ervan is voor alle rechtbanken van belang.

Opzet

De cursus wordt gegeven in de vorm van een college. Er is beperkt mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij basiskennis hebben van het IE-recht. Aangeraden wordt voorafgaand aan deze cursus de cursus Intellectuele eigendom te volgen.

Docenten

 • mr. Michel Bonneur

  Raadsheer

 • mr. dr. Peter Blok

  Raadsheer

 • mr. Freyke Bus

  Rechter

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.