Arbeidsrecht, actualiteiten – SSR
Cursussen / Civiel recht / Arbeidsrecht / Arbeidsrecht, actualiteiten

Arbeidsrecht, actualiteiten

Blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht

Blijf op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht. Volg deze cursus en je bent weer helemaal bij. In hoog tempo bespreken echte kenners de belangrijkste ontwikkelingen, wijzen op de relevante rechtsregels en verschaffen een context waarbinnen de bewuste ontwikkeling moet worden gezien.

Doel

Het verwerven van kennis en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het arbeidsrecht van het afgelopen jaar.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, juridisch medewerkers en stafjuristen.

Inhoud

Deze cursus behandelt de actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Aandacht wordt gegeven aan ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving en de te behandelen onderwerpen worden steeds aangepast aan de dan lopende of recente actualiteiten.

Ter illustratie:

In 2022 kwamen onderwerpen uit het individuele arbeidsrecht aan de orde, zoals:

  • flexibele arbeidsrelaties
  • ontslagrecht
  • aansprakelijkheid van werkgevers voor veiligheid op het werk
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Tevens werd aandacht geschonken aan het collectieve arbeidsrecht, zoals:

  • het cao-recht
  • het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen
  • het medezeggenschapsrecht (Wet op de ondernemingsraden)

Opzet

De cursus wordt online verzorgd en bestaat uit één dagdeel. Twee vooraanstaande arbeidsrechtspecialisten bespreken de belangrijkste ontwikkelingen en/of uitspraken uit het arbeidsrecht in blokjes van gemiddeld een uur, met steeds enkele pauzemomenten tussen de blokjes.

Voorkennis

Basiskennis van het arbeidsrecht en ervaring in de behandeling van arbeidsrechtzaken is vereist.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt gegeven op verdiepend niveau en wordt in beginsel éénmaal per jaar georganiseerd, aangepast aan de actualiteit.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie