Financiering, zekerheden en insolventie, actualiteiten – SSR

Financiering, zekerheden en insolventie, actualiteiten

Insolventierechtelijke coronavragen, homologatie akkoord, benoeming herstructureringsdeskundige, pandrecht, retentierecht, verrekening en boedelvraagstukken

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 3
  NOvA-punten
 • 8,5
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CAZGACFI
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie? Na het volgen van dit college bent u weer bij.

Doel

Het op de hoogte raken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie.

Doelgroep

Rechters-commissarissen in faillissementen en ervaren gerechtssesretarissen. Het actualiteitencollege staat ook open voor handelsrechters in de faillissementskamer en overige handelsrechters, kort gedingrechters en raadsheren.

Inhoud

Het jaar 2021 is een interessant jaar voor het insolventierecht. Het is het eerste jaar dat met de WHOA wordt gewerkt, en dus zijn de eerste uitspraken verschenen over de benoeming van een herstructureringsdeskundige en de homologatie van een akkoord. Ook hebben wetgever en rechter zich moeten buigen over insolventierechtelijke Corona-vragen, zoals huurvermindering voor gesloten bedrijven en faillietverklaring van bedrijven die door Corona in betalingsproblemen zijn gekomen. Alsof dat al niet genoeg is, heeft de Hoge Raad ook nog een aantal baanbrekende arresten gewezen over andere insolventierechtelijke onderwerpen, zoals rangwisseling van pandrechten, reële executie van onroerend goed, uitbetaling van koopsommen door de notaris, en natrekking van roerende zaken. Op 22 november a.s. praat Sander Steneker u weer helemaal bij. Waarschijnlijk wijst de Hoge Raad nog voor die tijd een arrest over de vraag of over boedelschulden rente verschuldigd is. Als dat zo is, wordt ook dat arrest nog meegenomen.

Opzet

De cursus bestaat uit een dagdeel (middag) en wordt gegeven in de vorm van een college, met beperkte mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Voorkennis

Kennis en ervaring op het gebied van faillissementen worden verondersteld.

Docent

 • mr. Sander Steneker

  Universitair hoofddocent RU Nijmegen

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.