Rechtsvordering, actualiteiten – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Rechtsvordering, actualiteiten

Rechtsvordering, actualiteiten

Een overzicht van de meest recente jurisprudentiele ontwikkelingen op het gebied van het burgerlijk procesrecht

Houd uw kennis van het burgerlijk procesrecht up-to-date! Na een overzicht van de meest recente jurisprudentiele ontwikkelingen op dit gebied door een expert bent u weer helemaal bij.

Doel

Het actualiseren van de kennis met betrekking tot de belangrijkste ontwikkelingen in het procesrecht van de afgelopen periode (ongeveer zes maanden).

Doelgroep

Raadsheren, rechters, rio’s, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de recente ontwikkelingen op het gebied van het burgerlijk procesrecht. Daarbij zal het met name gaan om recente rechtspraak van de Hoge Raad.

Opzet

De cursus bestaat uit één dagdeel (middag) en wordt gegeven in de vorm van een hoorcollege met een beperkte mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over goede basiskennis op het gebied van het burgerlijk procesrecht.

Bijzonderheden

De cursus wordt tweemaal per jaar (voorjaar en najaar) aangepast aan de actualiteit. Om de cursus in het voorjaar en het najaar te kunnen bijwonen, is afzonderlijke inschrijving noodzakelijk.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.