Introductie Wvggz en Wzd – SSR

Introductie Wvggz en Wzd

De nieuwe zorgwetten voor familierecht

 • 2
  dagdelen
 • 4
  PE-punten
 • 7,8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CAZGIGGZ

Bent u al op de hoogte van de nieuwe zorgwetten? De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) gaan in op 1 januari 2020 en vervangen de Wet BOPZ. De nieuwe wetten regelen de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden.

Doel

Na afloop van deze bijeenkomst bent u op hoofdlijnen geïnformeerd over de nieuwe zorgwetten.

Doelgroep

Rechters, juridisch medewerkers en administratief (juridisch) medewerkers binnen het rechtsgebied personen- en familierecht.

Inhoud

Tijdens dit middagprogramma staat de inhoud van de Wvggz en Wzd centraal. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Wvggz

 • Uitgangspunten Wvggz
 • Definitie en doel verplichte zorg
 • Kerndocumenten Wvggz zoals medische verklaring, plan van aanpak, zorgkaart en zorgplan
 • Zorgmachtiging (verzoekschrift, procedure ter zitting, termijnen, inhoud van de machtiging, verspreiding van de beschikking)
 • Crisismaatregel (vereisten, tijdelijk verplichte zorg, beroep)
 • Voortzetting crisismaatregel en beëindiging verplichte zorg
 • Klachtprocedure en schadevergoeding

Wzd

 • Uitgangspunten Wzd
 • Zorgplan
 • Onvrijwillige zorg
 • Besluit CIZ (aanvraag)
 • Rechterlijke machtiging (aanvraag, verzoekschrift, procedure rechtbank, beschikking)
 • Inbewaringstelling
 • Voorwaardelijke machtiging jongvolwassenen
 • Klachtenprocedure en schadevergoeding
 • Samenloop Wvggz, Wzd en Wfz.

Docenten

 • mr. Jeff Biesma

  Senior rechter

 • mw. mr. Astrid Weijnen

  Rechter

 • mw. mr. Henriëtte Kernkamp-Maathuis

  Rechter

 • mw. mr. Marjolein van Sprundel - Jansen

  Rechter

 • mw. mr. Marieke Jacobs-Bruining

  rechter — Rechtbank Den Haag

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.