Pachtrecht, actualiteiten – SSR

Pachtrecht, actualiteiten

De meest recente ontwikkelingen op het gebied van het pachtrecht

 • 1
  dagdeel
 • 3
  PE-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CAZSVPAR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit

Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het pachtrecht. Aan de hand van jurisprudentie krijgt u een overview van de meest recente ontwikkelingen. Ook is er aandacht voor het berekenen – aan de hand van een rekenmodel – van een met het gepachte samenhangend melkquotum.

Doel

Het verwerven van kennis over en inzicht verkrijgen in de ontwikkelingen in de rechtspraak ten aanzien van het pachtrecht, teneinde op adequate wijze pachtzaken voor te kunnen bereiden en te behandelen. Het verkrijgen van vaardigheid in het berekenen van een met het gepachte samenhangend melkquotum.

Doelgroep

Kantonrechter-voorzitters van de pachtkamer, stafjuristen en juridisch medewerkers die pachtzaken behandelen.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • inleiding
 • ontwikkelingen in het pachtrecht
 • bespreking actuele jurisprudentie
 • het berekenen – aan de hand van een rekenmodel – van een met het gepachte samenhangend melkquotum

Opzet

Deze cursus bestaat uit één dagdeel.

Naast kennisoverdracht in de vorm van een hoorcollege wordt de recente jurisprudentie en de betekenis daarvan uit het afgelopen jaar besproken en bediscussieerd.

Voorkennis

Kennis van het nieuwe pachtrecht, eventueel verworven via de basiscursus pachtrecht alsmede ervaring met het behandelen van pachtzaken.

Bijzonderheden

Op 1 september 2007 is de nieuwe Pachtwet in werking getreden. Naar aanleiding daarvan zijn in 2008 en 2009 themamiddagen verzorgd voor kantonrechters/voorzitters van de pachtkamers en de juridische ondersteuning. Daar is informatie verstrekt over betekenis en gevolgen van de nieuwe Pachtwet.

Inmiddels zijn er onder de nieuwe regelgeving arresten gewezen, deels door de Pachtkamer van het gerechtshof Arnhem, deels door de Hoge Raad, waardoor jurisprudentie is ontstaan.

Naar aanleiding van de wensen van cursisten wordt tevens bijzondere aandacht besteed aan de berekening van met het gepachte samenhangend melkquotum

Docent

 • mr. drs. Dorien Willemse

  Senior raadsheer

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Wellicht ook interessant voor u