Erfrecht, voor administratief juridisch medewerkers – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Erfrecht / Erfrecht, voor administratief juridisch medewerkers

Erfrecht, voor administratief juridisch medewerkers

Administratief juridisch medewerkers van de rechtbanken als belangrijke schakel in de behandeling van erfrechtzaken

Met de cursus wordt tegemoet gekomen aan een behoefte om administratief juridisch medewerkers van de rechtbanken in een relatief korte tijd een belangrijke schakel te laten zijn in de behandeling van erfrechtzaken. Hen zal de kennis, inzichten en enkele vaardigheden worden geboden teneinde zaken goed te kunnen voorbereiden vooruitlopend op het nemen van een beslissing. Daarbij worden zowel de inzichten vanuit de eigen organisatie gebruikt als die van de rechtzoekende, om te leren wat belangrijk is voor de behandeling van erfrechtzaken.

Doel

 • in korte tijd wegwijs maken in het erfrecht
 • behandelen van het proces op de rechtbank van verzoek, voorbereiding tot beslissing door de rechter
 • de AJM-er weet wanneer hij een juridisch medewerker of rechter moet inschakelen
 • behandelen van (ingebrachte) casuïstiek uit de rechtspraktijk

Doelgroep

Administratief juridisch medewerkers werkzaam in het erfrecht.

Administratief medewerkers worden toegelaten wanneer zij  zich bezig houden met de ondersteuning en advisering van juridisch medewerker, justitiabelen en notarissen.

Inhoud

Als onderwerpen zullen aan bod komen:

 • (de structuur van) boek 4 BW
 • wettelijke verdeling
 • aanvaarding (beneficiair of zuiver) en verwerping
 • legitieme portie
 • executele/ bewind/ mentorschap
 • vereffening
 • verdeling
 • veel voorkomende verzoeken/vorderingen
 • interne organisatie rechtbanken
 • model-beschikkingen
 • klantcontacten
 • informatieverzoeken/ -voorziening

Bijzonderheden

Deze cursus is opnieuw opgezet en bestaat uit 2 dagen met een periode van 6 maanden tussen dag 1 en 2.

Tevens wordt van de deelnemers verwacht dat ze de beide dagen voorbereiden. De voorbereiding bedraagt ongeveer 6 uur per cursusdag.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 490,00