Insolventiezaken voor RC's, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Insolventierecht / Insolventiezaken voor RC's, basis

Insolventiezaken voor RC's, basis

Praktijkgerichte kennis voor de startende RC's insolventiezaken

Deze cursus verschaft praktijkgerichte kennis aan de beginnende rechter-commissaris die faillissementszaken behandelt.

Doel

De cursus verschaft praktijkgerichte kennis aan de beginnende RC in insolventiezaken.

Doelgroep

Rechters die als rechter-commissaris faillissement starten of recent zijn gestart. Aangezien de cursus een keer per jaar wordt aangeboden, is deelname vooruitlopend op de start als RC in insolventiezaken te overwegen.

Inhoud

In de cursus komen onder andere aan de orde: algemene inleiding faillissementsrecht; de positie van de zekerheidsgerechtigden, in het bijzonder de positie van de seperatisten en van de banken; de positie van de fiscus: bodemrecht en invordering; werknemersaspecten bij faillissement en surseance; bestuurdersaansprakelijkheid; verslaglegging; doorstart en continuïteit van de onderneming; schuldsanering natuurlijke personen.

Opzet

De cursus bestaat uit drie afzonderlijke cursusdagen. De cursist loopt voorafgaand aan de cursus een dagdeel mee met een curator en maakt daarvan een kort verslag.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij over basiskennis van het vermogensrecht en het faillissementsrecht beschikken.

Bijzonderheden

De cursus wordt eenmaal per jaar aangeboden.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.