Insolventiezaken voor RC's, basis – SSR

Insolventiezaken voor RC's, basis

Praktijkgerichte kennis voor de startende RC's insolventiezaken

 • 6
  dagdelen
 • 18
  PE-punten
 • 3
  NOvA-punten
 • 8,5
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CLRFINIZ
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: wo. 13-05-2020

Deze cursus verschaft praktijkgerichte kennis aan de beginnende rechter-commissaris die faillissementszaken behandelt.

Doel

De cursus verschaft praktijkgerichte kennis aan de beginnende RC in insolventiezaken.

Doelgroep

Leden van de zittende magistratuur die als rechter-commissaris faillissement starten of recent zijn gestart. Aangezien de cursus een keer per jaar wordt aangeboden, is deelname vooruitlopend op de start als RC in insolventiezaken te overwegen.

Inhoud

In de cursus komen onder andere aan de orde: algemene inleiding faillissementsrecht; de positie van de zekerheidsgerechtigden, in het bijzonder de positie van de seperatisten en van de banken; de positie van de fiscus: bodemrecht en invordering; werknemersaspecten bij faillissement en surseance; bestuurdersaansprakelijkheid; verslaglegging; doorstart en continuïteit van de onderneming; schuldsanering natuurlijke personen.

Opzet

De cursus bestaat uit drie afzonderlijke cursusdagen. De cursist loopt voorafgaand aan de cursus een dagdeel mee met een curator en maakt daarvan een kort verslag. Verder wordt van de cursist gevraagd een tweetal casus voor te bereiden. Deze voorbereiding is essentieel omdat tijdens de cursusdagen wordt uitgegaan van kennis van de casus.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij over basiskennis van het vermogensrecht en het faillissementsrecht beschikken.

Bijzonderheden

De cursus wordt eenmaal per jaar aangeboden. De uitvoering 2019 zal in mei/juni worden gepland (in plaats van de eerder geprogrammeerde data in het najaar). Exacte data volgen in januari.

Docenten

 • mr. Arie van Eijsden

  Docent

 • mr. Rinke Dulack

  Advocaat — Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat

 • prof. mr. van Hees

  Advocaat — Resor N.V.

 • mr. Piet Neijt

  Rechter-commissaris/ senior rechter — Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht

 • mr. Ferdinand Bosvelt

  Advocaat — Wijn & Stael Advocaten N.V.

 • mw. mr. Femke Damsteegt-Molier

  Senior rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 875,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl