Bewijsrecht voor rio's en so's – SSR
Cursussen / Civiel recht / Procesrecht / Bewijsrecht voor rio's en so's

Bewijsrecht voor rio's en so's

Systematische uitleg van het materiële en formele bewijsrecht

Een systematische en overzichtelijke uitleg van het bewijsrechtelijke systeem. Heldere uitleg, goede oefeningen.

Doel

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers bekend met de belangrijkste onderdelen van het formele en materiële bewijsrecht. Hun inzicht in de materie is versterkt.

Doelgroep

Rechters-in-opleiding en sectoroverstappers.

Inhoud

Het materiële en het formele bewijsrecht komen in de cursus zowel vanuit een theoretische als een praktische invalshoek aan de orde. Na een inleidende beschouwing over de hoofdlijnen en de eigen aard van het civiele bewijsrecht worden enkele onderwerpen diepgaander behandeld. Aan de orde komen onder meer: stelplicht, bewijslast, en bewijsrisico; bewijsaanbod (en het passeren daarvan); bewijslastverdeling; bewijsmiddelen, met name schriftelijk bewijs (w.o. computer-output) en getuigenbewijs (w.o. partij als getuige); onrechtmatig verkregen bewijs; bewijswaardering.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagen. Inleidingen worden afgewisseld met de behandeling van casuïstiek.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 115,00