Bewijsrecht voor rio's en so's – SSR

Bewijsrecht voor rio's en so's

Systematische uitleg van het materiële en formele bewijsrecht

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: CLSSBWIJ
  • Niveau: Basis
  • Aangeboden door: SSR
  • Eerste startmoment: di. 05-03-2019

Een systematische en overzichtelijke uitleg van het bewijsrechtelijke systeem. Heldere uitleg, goede oefeningen.

Doel

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers bekend met de belangrijkste onderdelen van het formele en materiële bewijsrecht. Hun inzicht in de materie is versterkt.

Doelgroep

Rechters-in-opleiding en sectoroverstappers.

Inhoud

Het materiële en het formele bewijsrecht komen in de cursus zowel vanuit een theoretische als een praktische invalshoek aan de orde. Na een inleidende beschouwing over de hoofdlijnen en de eigen aard van het civiele bewijsrecht worden enkele onderwerpen diepgaander behandeld. Aan de orde komen onder meer: stelplicht, bewijslast, en bewijsrisico; bewijsaanbod (en het passeren daarvan); bewijslastverdeling; bewijsmiddelen, met name schriftelijk bewijs (w.o. computer-output) en getuigenbewijs (w.o. partij als getuige); onrechtmatig verkregen bewijs; bewijswaardering.

Opzet

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met de behandeling van casuïstiek.

Bijzonderheden

Uiteraard wordt hierbij ook aandacht besteed aan (de implicaties) van de nieuwe KEI-wetgeving. Zo zal onder meer worden stilgestaan bij de gevolgen van het maken van een agenda voor de zitting en van de mogelijkheid om getuigen en deskundigen op de (eerste) mondelinge behandeling te horen voor het bewijsrecht. Ook zal worden ingegaan op de wijze waarop deze verklaringen tijdens de mondelinge behandeling dienen te worden vastgelegd om voor het bewijs te kunnen worden gebruikt.

Docenten

  • mr. drs. Pieter Frans Lock

    Raadsheer

  • mr. Johannes Sijmonsma

    Senior rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 110,00

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docent

mr. drs. Pieter Frans Lock

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docent

mr. Johannes Sijmonsma

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docent

mr. drs. Pieter Frans Lock

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docent

mr. Johannes Sijmonsma

Locatie

SSR Locatie Utrecht

Uniceflaan 1

3527 WX Utrecht

Plan uw route

Docent

mr. Johannes Sijmonsma

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten