Het horen van getuigen voor rio’s en so’s – SSR
Cursussen / Civiel recht / Zittingsvaardigheden / Het horen van getuigen voor rio's en so's

Het horen van getuigen voor rio’s en so’s

Train zittingsvaardigheden en bekwaam jezelf in het 'horen van getuigen'

Deze training bied je de gelegenheid om jouw zittingsvaardigheden verder te ontwikkelen en je te bekwamen in het onderdeel ‘het horen van getuigen’. Er wordt uitgebreid geoefend met behulp van een trainer-coach en een acteur.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in de functie van het horen van getuigen; het verwerven/vergroten van vaardigheid in het op een effectieve en juridisch verantwoorde wijze horen van getuigen.

Doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor rechters-in-opleiding. Daarnaast staat de cursus open voor rechters die recent zijn gestart of zullen starten in een civiel(e) team (afdeling).

Inhoud

In deze training komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het belang van het probandum als richtinggevend element
  • de juridische techniek van het horen van (partij)getuigen
  • het opnemen van een verklaring en opmaken van het procesverbaal

Opzet

De training bestaat uit 1 trainingsdag en voorbereidende werkzaamheden. Binnen het programma worden theorie (de juridische techniek) en praktische oefeningen (met behulp van een trainer en acteur) afgewisseld.

Bijzonderheden

Deze training is onderdeel van de leerlijn zittingsrechter van de rio-opleiding.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 560,00