Ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen voor ajm en jjm – SSR
Cursussen / Civiel recht / Overeenkomstenrecht / Ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen voor ajm en jjm

Ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen voor ajm en jjm

Hoe beoordeelt u wat een oneerlijk beding is en waarom moet de rechter eigenlijk ambtshalve toetsen?

De kleine lettertjes bij een overeenkomst, wie kent ze niet? Maar hoe beoordeelt u als administratief juridisch medewerker of junior juridisch medewerker wat een oneerlijk beding is en waarom moet de rechter eigenlijk ambtshalve toetsen? De cursus Ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen geeft antwoord op deze vragen en meer inzicht in de dagelijkse praktijk van het ambtshalve toetsen.

Doel

Na deze cursus beheerst u de basiskennis over de ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor administratief (juridisch) medewerkers en junior juridisch medewerkers.
Bent u juridisch medewerker, stafjurist of rechter, dan verwijzen we u graag naar de cursussen: Algemene voorwaarden (CRZSCOAV), Algemene voorwaarden, module consumentenovereenkomsten (CRSZALCO) en/of Algemene voorwaarden, module handelsverkeer (CRSZALHA)

Inhoud

De cursus start met de theorie rondom ambtshalve toetsing. Vervolgens komt de vraag aan bod wat een beding oneerlijk maakt. De docent staat stil bij de zwarte en de grijze lijst en geeft voorbeelden van een aantal veel voorkomende oneerlijke bedingen. Tot slot worden de vragen rondom twijfelachtige bedingen behandeld, die u als cursist door middel van het Intakeformulier heeft ingediend. De cursus heeft derhalve een hoog praktisch gehalte.

Bijzonderheden

  • U wordt voorafgaand aan de cursus verzocht door middel van een Intakeformulier een voorbeeld te geven van een (oneerlijk) beding waarover u vragen heeft of van een beding waarvan u twijfelt of het oneerlijk is. Op deze manier sluit de cursus zoveel mogelijk aan op uw individuele leerbehoeftes.
  • De cursus ‘Ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen’  behoort tot een leergang en is om die reden kosteloos voor deelnemers vanuit de ZM, die tot de doelgroep behoren.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 0,00