Curatele, bewind en mentorschap, voor AJM'ers – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Curatele / Curatele, bewind en mentorschap, voor AJM'ers

Curatele, bewind en mentorschap, voor AJM'ers

Instelling van beschermingsvormen en zicht op de naleving daarvan. Wijziging en opheffing van curatele; rekening en verantwoording en beloning van bewindvoerders

Bij de verschillende beschermingsvormen is goed zicht op de naleving van belang. Adequate administratie is daarvoor onmisbaar. Naast de instelling van beschermingsvormen, komen in deze cursus meer complexe zaken aan de orde, zoals wijziging en opheffing van curatele, rekening en verantwoording en beloning van bewindvoerders. Ook het omgaan met lastige klanten wordt in deze cursus belicht.

Doel

Uitbreiding en verdieping van de bestaande kennis op het gebied van curatele, beschermingsbewind meerderjarigen en mentorschap.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor (beginnend) administratief juridisch medewerkers en ervaren griffiemedewerkers werkzaam op de afdeling bewind.

Inhoud

De module behandelt het totaaloverzicht van de verschillende beschermingsvormen:

 • welke wetten zijn van toepassing?
 • het juridisch kader
 • wetswijzigingen en –voorstellen
 • overgangsrecht

 

Daarnaast:

 • instelling, wijziging en opheffing van curatele en bewind: welke formulieren zijn er
 • samenstelling van het dossier
 • relatieve bevoegdheid en overgangsregeling
 • boedelbeschrijving, (eind)rekening en verantwoording
 • machtigingen en goedkeuring: beloning bewindvoerders
 • nieuwe bewindvoerder/curator: taken bewindvoerder/curator, termijnen, publicaties,
  mentorschap

Opzet

De genoemde onderwerpen worden behandeld in de vorm van een hoorcollege met casusbehandeling. De cursus omvat in totaal vierdagdelen, verdeeld over twee losse dagen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 0,00