Criminal Justice seminars EJTN – SSR

Criminal Justice seminars EJTN

Serie van seminars gericht op het Europees Onderzoeksbevel of juridische samenwerking in het strafrecht

Vakgebied(en):
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR

EJTN organiseert jaarlijks een serie seminars gericht op het strafrecht. Deze seminars zijn toegankelijk voor strafrechters, officieren van justitie, raadsheren strafrecht en advocaten-generaal.

Doel

Doel van de seminars is om de mogelijkheid te bieden om tijdens de seminars actief bezig te zijn met verschillende simulaties en te leren van collega’s in het buitenland.

Doelgroep

Strafrechters, officieren van justitie, raadsheren strafrecht, advocaten-generaal.

Inhoud

Er zijn twee onderwerpen waar een serie van seminars over wordt georganiseerd. SSR heeft voor ieder onderwerp een aantal plaatsen gereserveerd voor Nederlandse magistraten.

Judicial cooperation in criminal matters: practical case-based simulation in the fight against drug trafficking

Datum: woensdag 17 tot en met vrijdag 19 november 2021
Locatie: Stockholm, Zweden
Plaatsen beschikbaar voor Nederlanders: 12
Niveau: Basis en gevorderd
Deadline om aan te melden: 1 september 2021 o.v.v. CR/2021/16
Tijdens dit seminar worden de verschillende stadia van justitiële samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit binnen de EU behandelt. Tijdens dit seminar is interactie erg belangrijk. Deelnemers komen uit verschillende landen en zullen vanuit hun eigen nationale rechtsstelsel commentaar geven op de casus. Belangrijk element tijdens dit seminar is dat men leert over elkaars rechtssysteem, hoe EU-samenwerking verloopt en bevordering van wederzijds vertrouwen bij de uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel of het verzoeken om wederzijdse rechtshulp. Deelnemers worden o.a. bijgestaan door internationale deskundigen en vertegenwoordigers van EUROJUST.

The European Investigation Order in practice

Datum: donderdag 21 en vrijdag 22 oktober 2021
Locatie: Riga, Letland
Plaatsen beschikbaar voor Nederlanders: 5
Niveau: gevorderd
Deadline om aan te melden: 16 augustus 2021 o.v.v. CR/2021/12

Dit seminar wordt georganiseerd om een beter inzicht te verschaffen bij grensoverschrijdende bewijsvergaring in de EU en de perspectieven en uitdagingen die de richtlijn omtrent het Europees onderzoeksbevel biedt. Er wordt o.a. advies gegeven omtrent praktische vragen die kunnen ontstaan m.b.t. rechten en plichten van de uitvaardigende en uitvoerende lidstaat. Ook wordt gekeken naar hoe het EOB in de praktijk  kan worden gebruikt bij het vragen om bepaalde onderzoeksmaatregelen in een andere lidstaat en wat de rol van EUROJUST kan zijn.

Bijzonderheden

U ontvangt een dagvergoeding voor hotel, ontbijt, lunch en diner en EJTN vergoed uw reiskosten tot een maximum van € 400.

Aanmelding en plaatsing

De aanmelding verloopt via SSR. Voor meer informatie en aanmelding stuurt u een mail naar ssr.international@ssr.nl.