Criminal Justice seminars EJTN – SSR
Cursussen / Internationaal / Criminal Justice seminars EJTN

Criminal Justice seminars EJTN

Serie van seminars gericht op het Europees Onderzoeksbevel of juridische samenwerking in het strafrecht

EJTN organiseert jaarlijks een serie seminars gericht op het strafrecht. Deze seminars zijn toegankelijk voor strafrechters, officieren van justitie, raadsheren strafrecht en advocaten-generaal.

Doel

Doel van de seminars is om de mogelijkheid te bieden om tijdens de seminars actief bezig te zijn met verschillende simulaties en te leren van collega’s in het buitenland.

Doelgroep

Strafrechters, officieren van justitie, raadsheren strafrecht, advocaten-generaal.

Inhoud

Voor 2022 neemt Nederland deel in twee projecten, namelijk ‘Judicial cooperation in criminal matters: practical case-based simulation’ en ‘The European Investigation Order in practice’. Voor beide projecten zijn er vier plaatsen beschikbaar.

Bijzonderheden

U ontvangt een dagvergoeding voor hotel, ontbijt, lunch en diner en EJTN vergoed uw reiskosten tot een maximum van € 400.

Aanmelding en plaatsing

De aanmelding verloopt via SSR. Voor meer informatie en aanmelding stuurt u een mail naar ssr.international@ssr.nl.